Zobacz również: Bobowa24.pl
BramTECH - bramy, ogrodzenia, balustrady
19 lipca 2012 || Łukasz Augustyn || W kategorii: Informacje
Informacja KRUS dla rolników
Informacja KRUS dla rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z Placówka Terenowa w Gorlicach informują że:

I. Składki na ubezpieczenie społeczne rolników w II i III kwartale 2012 r.
 Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie wysokości składki za II i III kwartał 2012 roku, w II i III kwartale 2012 r. miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie  wyniesie od jednej osoby 42,00 zł. Osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 pełnej składki tj. 14 zł.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kwartale 2012 r. stanowić będzie 10 % obowiązującej w marcu 2012 r. emerytury podstawowej (wynoszącej 799,18 zł), tj. 80,00 zł.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Ul. Kopernika 10
38-300 Gorlice
tel./fax. 18 352-48-03
tel./fax. 18 352-55-38
tel./fax. 18 352-57-00