Zobacz również: Bobowa24.pl
24 lipca 2012 || Sabina Janus || W kategorii: Inwestycje, Religia
Szalowska Perełka w remoncie
Szalowska Perełka w remoncie

Od kilku tygodni trwa renowacja Kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Szalowej. Część prac wykonana zostanie do 31 grudnia br. kontynuacja remontu nastąpi w roku 2013.

– Na ten rok zaplanowana jest wymiana poszycia dachu z blachy na gont i oszalowanie Kościoła deskami – mówi ksiądz proboszcz Marian Wójcik. Renowacja pozwoli powrócić świątyni do pierwotnego wyglądu. Na przyszły rok przewidywane są prace wykończeniowe związane z elewacją, zmiana dachu na kaplicy przykościelnej oraz remont muru ogrodzeniowego.

W dalszym etapie przewidziana jest renowacja ścian wewnątrz Kościoła, zwłaszcza cennych tapet francuskich oraz remont zabytków ruchomych – ołtarzy, rzeźb, aniołków. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Renowacji Zabytków Architektury Drewnianej ROJEK z Nowej Słupii. Kierownikiem budowy jest Andrzej Dzierżyc z Kielc, a kierownikiem nadzoru inż. Janusz Klak z Czerwca.

Remont prowadzony jest w ramach środków finansowych przeznaczonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zabytek nieruchomy, którym jest Kościół w Szalowej. Koszt realizacji  zadań powziętych na ten rok wyniesie łącznie 680 tys. z czego wkład własny parafii jest równy kwocie 34 tys. plus opłacenie inżyniera nadzoru budowlanego. Z budżetu państwa Kościół otrzyma dofinansowanie w wysokości  645 752 zł. Ministerstwo obiecało także wsparcie finansowe na kontynuację remontu.

 – Ogrom stron i formularzy wypełnionych przeze mnie przyniósł upragniony sukces. Aby móc podjąć starania o dofinansowanie trzeba było najpierw opracować program konserwatorski, co zajęło 3 lata. Natomiast wniosek o dotację złożony został w zeszłym roku. Były to moje osobiste starania, które udało się zrealizować przy nieocenionej pomocy prof. Jarosława Adamowicza z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. – dodaje ks. Marian Wójcik.

W związku z remontem, zmienił się porządek Mszy Świętych w dni powszednie tj. 6.30 i 19.30.

fot. Mateusz Książkiewicz / Joanna Róż