Zobacz również: Bobowa24.pl
Internet Światłowodowy Łużna, Szalowa, Wola Łużańska
27 lipca 2012 || Łukasz Augustyn || W kategorii: Inwestycje
Szlakiem Bitwy Gorlickiej
Szlakiem Bitwy Gorlickiej

Powiat Gorlicki jest coraz bliżej realizacji kolejnego, dużego projektu turystycznego. Przedsięwzięcie pod nazwą „Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego – Małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej – etap I”, które zakłada między innymi utworzenie w rejonie kasztelu w Szymbarku przystanku rekreacyjno – turystycznego, odbudowę zabytkowej gontyny w Łużnej, a także remont cmentarza Konieczna-Beskidek otrzymało dofinansowanie z Zarządu Województwa Małopolskiego.

Projekt jest wspólną inicjatywą dziesięciu samorządów i ma na celu jak najlepsze wykorzystanie potencjału historycznego tkwiącego w Ziemi Gorlickiej. Jego ogólnym założeniem jest budowa ponadregionalnego szlaku turystycznego po najciekawszych miejscach związanych z historią I wojny światowej oraz stworzenie nowoczesnego produktu turystyki kulturowej, podnoszącego jakość oferty turystycznej małopolski i będącego narzędziem rozwoju lokalnego i regionalnego. W szerszym kontekście projekt ma również przyczynić się do przywrócenia właściwej rangi działaniom wojennym i wydarzeniom jakie rozegrały się na Froncie Wschodnim podczas Wielkiej Wojny, których znaczenie dla Europy było równorzędne tym rozgrywającym się na Froncie Zachodnim. Powstanie szlaku ma być również formą przygotowań do zbliżającej się 100 rocznicy wybuchu I Wojny Światowej.

Oprócz powiatu gorlickiego, który jest partnerem wiodącym projektu, uczestniczą w nim także: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, powiat tarnowski, miasto Gorlice, gminy: Sękowa, Gorlice, Biecz, Łużna i Klucze.

Jak podkreśla starosta Mirosław Wędrychowicz, twórcom przedsięwzięcia zależy przede wszystkim na tym, aby pokazać historię naszych terenów w sposób atrakcyjny i zachęcający do odwiedzenia Ziemi Gorlickiej. – Taką szansę da niewątpliwie ciekawe zagospodarowanie terenu w rejonie kasztelu w Szymbarku. W ten sposób powstanie przestrzeń do prezentacji widowisk historycznych oraz organizacji plenerowych, masowych imprez nawet dla wielotysięcznej publiczności. Bardzo atrakcyjne turystycznie będą także ścieżki pieszo-rowerowe z miejscami odpoczynku i oznakowaniem turystycznym i historycznym – dodaje starosta.

Idea powstania Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej narodziła się jesienią ubiegłego roku w Łodzi, podczas konwentu marszałków ośmiu województw (łódzkie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie i podkarpackie). W czasie tego spotkania został podpisany list intencyjny w sprawie utworzenia niniejszego szlaku – produktu turystycznego na skalę europejską, który byłby dostępny dla turystów z całej Europy, w 100. rocznicę wybuchu „Wielkiej Wojny”. Małopolska jako pierwsza podjęła działania zmierzające do realizacji tego zamierzenia.

Szlak obejmujący 8 powiatów i liczący 455 km długości będzie składał się z trasy samochodowej prowadzącej przez 37 miejscowości związanych z walkami I WŚ oraz 3 pętli tematycznych związanych pod względem historycznym, patriotycznym i militarnym z najważniejszymi epizodami Szlaku Wschodniego I WŚ. Każda z nich nawiązuje do innego okresu wojny i w inny sposób prezentuje działania wojenne i ich skutki, sięgając po różne narzędzia prezentacyjne i marketingowe. Ważnym elementem w realizacji projektu na Ziemi Gorlickiej ma być także odbudowa zabytkowej gontyny na cmentarzu  nr 123 w Łużnej na wzgórzu Pustki. Ta piękna budowla będąca ozdobą cmentarza wojennego spłonęła w pożarze, który miał miejsce 27 lat temu. Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gorlicach od dłuższego czasu gromadził materiały dotyczące zabytkowej gontyny. Apelował także do wszystkich, którzy wśród swoich pamiątek posiadali stare fotografie, rysunki, szkice lub artykuły prasowe. Jak podkreśla Daniel Markowicz, główny specjalista w wydziale rozwoju udało się dotrzeć do wielu cennych dokumentów, wśród których znalazły się wyjątowe skany projektów przedstawiających dokładnie zwymiarowaną gontynę. Plany odtworzenia tej wyjątkowej budowli są zatem jak najbardziej realne.

Kolejnym istotnym założeniem projektu jest utworzenie w otoczeniu dworku mieszczańskiego w Szymbarku przystanku turystyczno–rekreacyjnego, w którym znajdzie się między innymi strefa organizacji imprez plenerowych, przestrzeń zabaw dla dzieci, przestrzeń wypoczynku i informacji historycznej oraz obszar gier i zabaw ruchowych. Przystanek Szymbark będzie wykorzystany jako ogólnodostępne miejsce rekreacyjno-odpoczynkowe zlokalizowane na trasie ścieżek pieszo-rowerowych. Turyści poruszający się po pętli rowerem, w tym w szczególności rodziny, będą mogły odpocząć, skorzystać z boisk plenerowych i grilla. Teren będzie pokryty zielenią, co sprzyjać będzie relaksowi.

W planach jest także utworzenie ekspozycji sztabu dowodzenia 11 Armii Niemieckiej generała Augusta von Mackensena w postaci około 10 figur przedstawiających dowództwo bitwy, makiety obrazującej ukształtowanie terenu i rozmieszczenie wojsk oraz  mapy strategicznej operacji gorlickiej. Rozważana jest także możliwość instalacji w tym rejonie balonu, gdyż podczas I wojny światowej balony pełniły rolę ważnych stanowisk obserwacyjnych. Współcześnie balon byłby platformą widokową a równocześnie ciekawą promocją Bitwy pod Gorlicami. W oficynie dworskiej  powstałaby natomiast ekspozycja strojów i rekwizytów obrazujących klimat z czasów I wojny światowej.

Projekt „Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego  – Małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej – etap I” będzie realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, Schemat C. Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu. Wniosek złożony przez Powiat Gorlicki uwzględnia kwotę ponad 6 milionów złotych.

źródło; SP

fot. Mateusz Książkiewicz (archiwum)