Zobacz również: Bobowa24.pl
Kianto Velux okna Łużna
Stanisław Kogut senator
11 sierpnia 2012 || Łukasz Augustyn || W kategorii: Informacje
Nabór wniosków o dotację w ramach Projektu Szwajcarskiego
Nabór wniosków o dotację w ramach Projektu Szwajcarskiego

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator Dotacji w ramach Projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinasowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowo-doradcze na rozwój działalności gospodarczej.
Wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami należy składać w terminie: od 22 sierpnia 2012 r. do 21 września 2012 r. do godz. 16.00
O dofinansowanie w ramach Projektu Szwajcarskiego mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Maksymalna kwota dotacji to 150 000 PLN

Dokumenty do pobrania:

ogłoszenie o naborze: pobierz
dokumenty: pobierz
informacje o projekcie: przejdź