Zobacz również: Bobowa24.pl
Światłowód Orange Gmina Łużna
16 stycznia 2014 || Łukasz Augustyn || W kategorii: Pożar, Wypadki
Podsumowanie strażaków w gminie Łużna i powiecie za 2013 rok
Podsumowanie strażaków w gminie Łużna i powiecie za 2013 rok

Bilans działań na terenie gminy Łużna za ubiegły 2013 rok to 64 interwencje (w tym 13 pożarów oraz 51 miejscowych zagrożeń). Ogólna liczba zdarzeń na ternie całego powiatu gorlickiego, w których brali udział druhowie z OSP oraz strażacy Państwowej Straży Pożarnej to 1057 akcji. 

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Gorlicach oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gorlickiego w 2013 roku interweniowały 1057 razy. Porównując z rokiem poprzednim odnotowano spadek ilości interwencji o 243, który procentowo wynosi 23,93%.

Zdarzenia te można podzielić na  pożary, których było 294 (o 219 mniej niż w 2013 roku – spadek o ponad 42,69%) oraz likwidację miejscowych zagrożeń (tj. wypadków drogowych, budowlanych, chemicznych, ekologicznych, zdarzeń powstałych na wskutek opadów deszczu i śniegu, przyborów wód, silnych wiatrów, likwidacji gniazd szerszeni zagrażających mieszkańcom.) w których strażacy brali udział aż 730 razy. Ilość miejscowych zagrożeń  spadła w porównaniu z rokiem 2012 o 4,47%.

Najwięcej podjętych interwencji w Gminie Bobowa odnotowała OSP w Łużnej – 21 (7 pożarów, 14 miejscowych zagrożeń). Tylko o dwa mniej działania podjęli druhowie z OSP Szalowa – 19 razy (z czego 3 to pożary a 16 miejscowe zagrożenia). Trzecia na liście jest OSP Biesna 11 akcji (2 pożary, 9 miejscowych zdarzeń). Kolejna pozycja należy do OSP Mszanka 8 interwencji (3 pożary, 5 miejscowych zagrożeń). Ochotnicy z Woli Łużańskiej uczestniczyli w 4 zdarzeniach (2 pożary i 2 miejscowe zagrożenia). Na końcu tabeli uplasowała się jednostka OSP z Bieśnika, jej członkowie interweniowali 2 razy (1 pożar, 1 miejscowe zagrożenie).

W roku 2013 strażacy wyjeżdżali aż 32 razy do alarmów fałszywych,  ilość tych wyjazdów wzrosła w porównaniu z rokiem 2012 o 15,62%.  Ogółem w działaniach w 2013 roku uczestniczyło 1709 samochodów pożarniczych PSP i OSP (spadek o 335 zastępów w porównaniu z rokiem ubiegłym,  procentowo to  o 19,60 % mniej pojazdów ratowniczych biorących udział w akcjach). Łącznie we wszystkich akcjach  ratowniczo – gaśniczych wzięło udział 7506 strażaków (spadek o 1836 strażaków procentowo to 24,22% mniej ratowników biorących udział w działaniach ratowniczych). W wyniku pożarów 6 osób zostało rannych, w wypadkach drogowych 4 osoby poniosły śmierć, a 95 osób zostało rannych. Szacunkowa wartość strat w wyniku pożarów wyniosła około 1,2 mln. zł, a w wyniku miejscowych zagrożeń 0,88  mln. zł. Wartość uratowanego mienia oszacowano na ponad 59 mln. zł.

Nawiązując do corocznej tradycji popularyzacji zagadnień szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, w miesiącu maju oraz podczas wakacji zorganizowano dni otwartych strażnic dla dzieci i młodzieży z powiatu gorlickiego. Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą w Gorlicach odwiedziło w ramach tych akcji szesnaście zorganizowanych grup tj. łącznie 537 osób.

Prowadzone były również działania w terenie we współpracy z Urzędem Miasta  w Gorlicach – „Piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu gorlickiego ze społecznością lokalną” oraz kampania społeczna  „No Promil No Problem” z Miejskim Zespołem Szkół  nr 5 w Gorlicach – „Piknik Rodzinny”, Radą Rejonową PCK „Heepening z okazji 55 lecia krwiodawstwa”  oraz Szkołą Pływania „Delfin” w Gorlicach – „Piknik Delfin”. W  akcjach plenerowych wzięło udział około 900 osób. Prowadzone były również pogadanki upowszechniające ochronę przeciwpożarową, zasady bezpieczeństwa oraz naukę pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach tj: w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach,  Miejskim Przedszkolu nr 4 w Gorlicach, Szkole Podstawowej w Lipinkach, Zespole Kształcenia Rolniczego w Hańczowej i Akademii Wychowawczo – Edukacyjnej „Kleks” w Gorlicach, w spotkaniach tych wzięło udział 273 osoby. Łącznie w akcjach tych  uczestniczyło 1710 osób.

Komenda PSP w Gorlicach współuczestniczyła w organizacji  turniejów i konkursów między innymi: Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla dzieci i młodzieży począwszy od szczebla gminnego aż do szczebla powiatowego. Na uwagę zasługuje fakt, że w rozegranym w Kołobrzegu centralnym finale Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, laureat eliminacji wojewódzkich, reprezentant małopolski i powiatu gorlickiego, Krzysztof Woźniak zajął 5 miejsce, był to największy sukces ucznia z powiatu gorlickiego w historii rozgrywek OTWP.

Strażacy byli również współorganizatorami konkursu plastycznego w ramach XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu!” w którym wyróżnienie na szczeblu ogólnopolskim oraz uznanie Komisji Centralnej Komendanta Głównego PSP zdobyła praca reprezentanta powiatu gorlickiego Pawła Rutki (jedynego przedstawiciela województwa małopolskiego) ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kobylance. W konkursie kalendarzowym pod hasłem „Bezpieczni w każdej sytuacji” laureatką  została uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorlicach uczennica klasy II b Iga Cetnarowska.

W styczniu 2013 roku Komenda Powiatowa PSP w Gorlicach z Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach zorganizowała I Bal Strażaków Powiatu Gorlickiego który odbył się w remizie OSP w Krygu. We wrześniu 2013 roku na obiektach sportowych w Moszczenicy odbyły się VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu gorlickiego.

W 2013 roku organizowano ćwiczenia taktyczno – bojowe dla jednostek OSP i zmian służbowych JRG połączone z praktycznym sprawdzeniem warunków ewakuacji ludzi, w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej w tym ćwiczenia powiatowe pod kryptonimem „MAGURA 2013” uczestniczyli w nich strażacy z JRG w Gorlicach, SGRW „Krynica” i GOPR grupa Krynicka, jednostki OSP z (Dominikowic, Kobylanki, Krygu, Ropy, Sękowej, Uścia Gorlickiego, Małastowa, Biecza,  Łużnej). W drugich ćwiczeniach powiatowych pod kryptonimem „EMPOL 2013” uczestniczyli:  strażacy z JRG w Gorlicach oraz jednostek OSP z  (Binarowej, Bobowej, Dominikowic, Klęczan, Kobylanki, Krygu, Łużnej, Moszczenicy, Sękowej, Uścia Gorlickiego, Wójtowej, Zagórzan).

W zakresie działalności szkoleniowej przeprowadzono cykl szkoleń dla strażaków jednostek OSP powiatu gorlickiego przeszkalając łącznie 444 strażaków OSP w tym na kursach:

-szkolenie strażaków ratowników OSP cz. I – 41 strażaków OSP,
-szkolenie strażaków ratowników OSP cz. II – 122 strażaków OSP,
-szkolenie strażaków ratowników kurs jednolity– 92 strażaków OSP,
-szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP – 3 strażaków OSP,
– szkolenie dowódców OSP – 36 strażaków OSP
– szkolenie kierowców operatorów sprzętu 60 druhów.

Statystyki częstotliwości interwencji w 2013r.:
– 1057 interwencji – średnio zdarzenie co około  8,2 h,
– 730 miejscowych zagrożeń – miejscowe zagrożenie co około 12 h,
– 295 pożarów – pożar co około 28 h,
– 32 alarmy fałszywe –  alarm fałszywy co około 11,4 dni.

Dla porównania w 2012r.:
– 1310 interwencji – średnio zdarzenie co około  6,5 h,
– 770 miejscowych zagrożeń – miejscowe zagrożenie co około 11,5 h,
– 513 pożarów – pożar co około 17 h,
– 27 alarmy fałszywe –  alarm fałszywy co około 13,5 dnia.

źródło: PSP Gorlice
fot. ilustracyjne