Zobacz również: Bobowa24.pl
24 kwietnia 2014 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Edukacja, Społeczeństwo, Szalowa
Blisko stu gimnazjalistów Gminy Łużna walczy z egzaminem gimnazjalnym
Blisko stu gimnazjalistów Gminy Łużna walczy z egzaminem gimnazjalnym

Od wczoraj, 23 kwietnia ponad 379 000 uczniów trzecich klas gimnazjum w całej Polsce, a 94 w gminie Łużna rozpoczęło egzamin gimnazjalny. We środę rozwiązywany był test wiedzy humanistycznej, dzisiaj odbywała się część matematyczno-przyrodnicza natomiast jutro gimnazjalistów czeka część językowa.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, jego wyniki decydują o tym czy uczeń dostanie się do wybranej szkoły średniej. Zmagania gimnazjalistów potrwają trzy dni, termin dodatkowy dla osób chorych lub z powodu ważnych wypadków losowych został wyznaczony na 2,3 i 5 czerwca. Wyniku z testów nie można poprawić. Próba ściągania lub używania telefonu komórkowego kończy się dla danej osoby wyrzuceniem z sali.

W pierwszy dzień, środę gimnazjaliści wzięli na warsztat część humanistyczną. W pierwszej części, która rozpoczęła się o godzinie 9.00 uczniowie w ciągu godziny (dyslektycy 90minut) musieli sprostać pytaniom z historii oraz wiedzy o społeczeństwie, natomiast w drugiej części o godzinie 11.00 mając 90 minut rozwiązać zadania z języka polskiego.

Dzisiaj, drugi dzień testów sprawdzana jest wiedza matematyczno przyrodnicza. Podobnie jak w pierwszym dniu, egzamin podzielony jest na części które osobno sprawdzają wiedzę z zakresu biologii, chemii, fizyki i geografii a dopiero potem matematyczną.

Trzeci dzień to sprawdzian z języka obcego, poziom podstawowy obowiązkowy jest dla wszystkich, rozszerzona tylko dla tych co mieli kontynuację języka po szkole podstawowej.

Wyniki z egzaminów gimnazjaliści poznają dopiero za półtorej miesiąca, a dokładniej 18 czerwca.

ZOBACZ ARKUSZE EGZAMINACYJNE