Zobacz również: Bobowa24.pl
Światłowód Orange Gmina Łużna
23 czerwca 2014 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Edukacja, Gmina Łużna
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY: Mszanka najlepsza, gmina czwarta w powiecie!
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY: Mszanka najlepsza, gmina czwarta w powiecie!

Kilka dni temu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikowała raport z wyników szóstoklasistów. Wśród tabeli z wyniki poszczególnych szkół są także placówki znajdujące się w gminie Łużna. Która szkoła uzyskała najlepszy wynik? Kto odnotował spadek a kto wzrost?

Do sprawdzianu 1 kwietnia 2014 r. przystąpiło na terenie województwa małopolskiego 32567 uczniów (w całej Polsce 346 576 uczniów). Zestaw zadań w wersji standardowej rozwiązywało 32 142 uczniów, a w arkuszach dostosowanych – 425 uczniów. Arkusz standardowy zawierał 26 zadań sprawdzających poziom opanowania umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań można było otrzymać 40 punktów.
wyniki_sprawdzian_powiat_PorownanieGmin_pop

 

Patrząc na powyższe zestawienie, łatwo stwierdzić że gmina Łużna jest na czwartym miejscu w powiecie, biorąc pod uwagę średni wynik w punktach i procentach. Przed nami jest tylko Moszczenica (najlepsi), Gorlice gmina, Gorlice miasto. Najgorzej w rankingu wypadła gmina Lipinki. Średni wynik punktowy w naszej gminie wyniósł 25,73 punkty, tylko o 2,2 punktu mniej od lidera – Moszczenicy. Uczniowie powiatu gorlickiego uzyskali natomiast średnią 25,30 punktów.
wyniki_sprawdzian_gmina_PorownaniePlacowek_pop

 

Wśród placówek gminy Łużna, najlepsze wyniki uzyskali w sprawdzianie szóstoklasisty podopieczni szkoły w Mszance. Jeśli zerkniemy na większe szkoły jak Łużna nr 1 czy Szalowa bez wątpienia liderem jest ta druga. Szalowscy wychowankowie osiągnęli średnią 26,07 tym samym uzyskali wynik powyżej średniej powiatu. Najgorsze miejsce przypadło placówce z Bieśnika, jednak tam przystępował do sprawdzianu tylko jeden uczeń.

 

fot. ilustracyjne (archiwum)