Zobacz również: Bobowa24.pl
14 lipca 2014 || Justyna Duda || W kategorii: Dofinansowania, Komunikaty
Kolejny nabór w Lokalnej Grupie Działania „Beskid Gorlicki”
Kolejny nabór w Lokalnej Grupie Działania „Beskid Gorlicki”

Stowarzyszenie LGD Beskid Gorlicki zaprasza wszystkich do składania wniosków o dotacje w programach: „Małe Projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.  Zgłaszać się mogą nie tylko osoby prawne ale również osoby fizyczne!

 

Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej ze środków unijnych dla osób chcących zaistnieć na rynku powiatowym. Pomoc skierowana jest w szczególności do przedsiębiorców, rolników i ich rodzin, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych. Dotyczy ona trzech grup działań.

Pierwsza z nich nosi nazwę „Małe projekty”. Zastosowany jest tutaj nabór tematyczny co wiąże się z koniecznością spełnienia przesłanek następujących tematów:

  1. rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej – wysokość dostępnych środków wynosi 183 821,83 zł
  2. promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów, zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła – wysokość dostępnych środków wynosi 60 000,00 zł.

W przypadku tej grupy minimalna ilość punktów, jaka kwalifikuje do wpisania wniosku na listę rankingową wynosi 13.

Druga grupa dotyczy pomocy finansowej na operacje z zakresu „Odnowy i rozwoju wsi”, gdzie przeznaczona jest kwota 1 276 002,70 zł.  Aby wniosek został zakwalifikowany na listę rankingową konieczne jest uzyskanie 19 punktów.

Ostatnia grupa związana jest z „Tworzeniem i rozwojem mikroprzedsiębiorców” a łączna wartość środków pieniężnych przeznaczonych na ten cel wynosi 340 100,88 zł. Minimalna liczba punktów decydująca i wpisaniu wniosku na listę rankingową wynosi 21.

Wnioski należy składać od 7 – 21 lipca br. bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania„Beskid Gorlicki” (Gorlice ul. H. Sienkiewicza 42A (Budynek BUDIMET, II piętro) w godz. od 8.00 do 15.00.

Formularz wniosku oraz pozostałe informacje dotyczące wniosków o dofinansowanie dostępne są na stronie www.lgdbeskidgorlicki.pl. Do formularza należy dołączyć wymagane załączniki. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze LGD „Beskid Gorlicki”. Dodatkowe informacje są udzielane pod numerem Tel.: 18 352 65 77 oraz w biurze stowarzyszenia.