Zobacz również: Bobowa24.pl
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
20 listopada 2014 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Religia, Szalowa, Tradycja
Parafianie chętnie angażują się w Procesje Fatimskie
Parafianie chętnie angażują się w Procesje Fatimskie

Strażacy z Bieśnika i Szalowej, członkowie Orkiestry Dętej, Koło Gospodyń Wiejskich oraz aktorzy Amatorskiego Teatru w Szalowej to grupy, które w pięknych strojach i mundurach zaangażowały się w niesienie feretronu z wizerunkiem Matki Bożej Fatimskiej podczas nabożeństwa ku jej czci. Świątynia wypełniła się także dużą ilością wiernych.

Nabożeństwa Fatimskie stały się w szalowskiej parafii poniekąd tradycją. Na początku ludzie pochodzili do nich być może z małym dystansem obecnie przybywają na nie nie tylko licznie mieszkańcy ale również wielu gości. Grupy działające na ternie sołectwa chętnie włączają się w aktywny udział w procesji niosąc feretron wokół kościoła. Mszy ku czci Matki Bożej Fatimskiej dodaje uroku wieczorna pora kiedy to wierni podążają za Maryją w blasku pięknie oświetlonego kościoła.

– Jest to zakończenie procesji różańcowych – fatimskich – które w naszej parafii odbywają się od maja do października – mówił 13 października br. ks. Mieczysław Górski, proboszcz parafii w Szalowej. Będziemy chcieli dalej kontynuować nabożeństwo w miesiącach zimowych, kiedy nie da się zorganizować procesji. Chcemy gromadzić się przed Matką Najświętszą i Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie, aby wypraszać potrzebne łaski. Aby te słowa skierowane przez Matkę Bożą – ciągle przecież aktualne dla każdego z nas – modlitwa o pokój, o nawrócenie, o pokutę też rozbrzmiewały, nie tylko w miesiącach objawień, ale przez cały rok, zwłaszcza 13-go każdego miesiąca. Jest to szczególny dzień różnie przez ludzi odbierany, niektórzy boją się tego dnia, a my się tym dniem cieszymy i chcemy w ten sposób chwalić Bogarodzicę, bo przecież nie bez powodu sobie ten dzień wybrała, aby nam tę misję zlecić. My ją chcemy podjąć i kontynuować. Przy okazji chciałem podziękować wszystkim przybywającym na to nabożeństwo, gościom, parafianom, ale i także tym, którzy to nabożeństwo organizują i przygotowują.

W niesienie figury angażują się umundurowani galowo strażacy z Bieśnika i Szalowej, panie z Koła Gospodyń Wiejskich, członkowie orkiestry również w swoich mundurach oraz w strojach ludowych osoby należące do Amatorskiego Teatru w Szalowej. Godna pochwały jest ich nie tylko obecność ale również rozmodlenie.

fot. Mateusz Książkiewicz