Zobacz również: Bobowa24.pl
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Auto marzeń, stacja moya Nowy Sącz
20 stycznia 2015 || Łukasz Augustyn || W kategorii: Edukacja, Społeczeństwo
MARR zaprasza na szkolenia
MARR zaprasza na szkolenia

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.- Lokalne Biuro Projektu w Nowym Sączu zaprasza na bezpłatne szkolenia w ramach projektu pn. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Podatek CIT w 2015 roku – warsztaty optymalizacji

Termin: 19-20 stycznia 2015 roku (2-dniowe, w godz. 9.00-16.00) w Gorlicach

Cel szkolenia: nabycie przez Uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych wg aktualnego stanu prawnego.

Zarządzanie czasem

Termin: 22-23 stycznia 2015 roku (2-dniowe, w godz. 9.00-16.00) w Nowym Sączu

Cel szkolenia: nabycie przez Uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu osobistego wykorzystania czasu, roli komunikacji i asertywności związanej z zarządzaniem czasem. Zdobycie wiedzy na temat wybranych technik analizowania czasu pracy i tworzenia skutecznych planów działania. Doskonalenie umiejętności ustalania priorytetów.

Negocjacje w biznesie

Termin: 22-23 stycznia 2015 roku (2-dniowe, w godz. 9.00-16.00) w Gorlicach

Cel szkolenia: nabycie przez Uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu technik prowadzenia negocjacji, przebiegu procesu negocjacji w trudnych sytuacjach. Doskonalenie umiejętności w zastosowaniu gier negocjacyjnych.

Reklamacje po nowelizacji

Termin: 26-27 stycznia 2015 roku (2-dniowe, w godz. 9.00-16.00) w Gorlicach

Cel szkolenia: nabycie przez Uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony interesów sprzedawcy, rękojmi i gwarancji. Zdobycie wiedzy na temat wybranych obowiązków kupującego w związku z nabyciem towaru na odległość. Doskonalenie umiejętności przygotowania regulaminów sprzedaży internetowej.

E–marketing

Termin: 29-30 stycznia 2015 roku (2-dniowe, w godz. 9.00-16.00) w Gorlicach

Cel szkolenia: nabycie przez Uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu planu, badania, statystyk i trendów w e-marketingu. Zdobycie wiedzy na temat planowania i kreacji w e-marketingu, a także w zakresie wykorzystania e-mail oraz social-mediów. Doskonalenie umiejętności efektywnych działań w e-marketingu.

 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Departament Zarządzania Projektami i Programami

Lokalne Biuro Projektu w Nowym Sączu ul.Kościuszki 9 (I piętro)

tel: 18 2621 276

www.marr.pl/swiss

logoswiss

szwajcar2