Zobacz również: Bobowa24.pl
PWSZ oferta edukacyjna
14 marca 2015 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Kultura, Region, Turystyka
Rada Konsultacyjna Gminy Zawoja z rewizytą w Łużnej
Rada Konsultacyjna Gminy Zawoja z rewizytą w Łużnej

W dniach 16-17 lutego br. gminę Łużna odwiedzili członkowie Rady Konsultacyjnej Gminy Zawoja na czele wójtem Zawoi Marcinem Pająkiem. W programie zaplanowane były wykłady, warsztaty, wizyta studyjna w Gminie Łużna oraz spotkanie Rady Konsultacyjnej Gminy Zawoja z Radą Konsultacyjną Gminy Łużna.

„Komunikacja interpersonalna i współpraca” tak brzmiał tytuł dwudniowego szkolenia dla Rady Konsultacyjnej Gminy Zawoja zorganizowano w ramach projektu „Karpacki Uniwersytet Partycypacji”. Projekt zaś jest częścią programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Celem projektu „Karpacki Uniwersytet Partycypacji” jest zaangażowanie mieszkańców Karpat w wypracowanie kierunków rozwoju lokalnego, w oparciu o Konwencję Karpacką. W ramach projektu ukonstytuuje się 6 Rad Konsultacyjnych, złożonych z przedstawicieli poszczególnych grup interesariuszy: samorząd lokalny, młodzież, nauczyciele, seniorzy, NGO, sołtysi, przedsiębiorcy itp. Rady zostaną objęte wsparciem szkoleniowym i doradczym w celu zwiększenia kompetencji w zakresie partycypacji. Karpaty, dzięki dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu, są obszarem unikatowym na skalę Polski i Europy. Jednak ukształtowanie terenu i klimat powodują specyficzne problemy gospodarcze i społeczne.

Udział w projekcie bierze sześć gmin: Łużna, Krynica Zdrój, Przemyśl, Raciechowice, Zawoja, Zarszyn.

– Szkolenie jest to nie jako rewizyta Gminy Zawoja w Gminie Łużna – mówiła po pierwszym dniu szkolenia Agnieszka Szeliga reprezentująca Stowarzyszenie Ekopsychologia. -Taka wizyta Gminy Łużna w Zawoi już się odbyła. Jest to dwudniowy wyjazd studyjny połączony ze szkoleniem z  komunikacji oraz efektywnego budowania zespołu w ramach projektu Stowarzyszenia Ekopsychologia „Karpacki Uniwersytet Partycypacji”. Partycypacji czyli aktywnego uczestnictwa mieszkańców w rozwoju swoich małych ojczyzny, lokalnych społeczności, swoich gmin. Dzisiaj uczyliśmy się wspólnie tego jak komunikować się z mieszkańcami, rozpoznawane były własne style komunikacyjne, uczyliśmy się tego jak rozmawiać z mieszkańcami żeby budować porozumienie, również w takim celu żeby gminy się jak najlepiej rozwijały. Gmina Zawoja postawiła sobie jako rada konsultacyjna stworzenie strategii promocji własnej gminy. Bardzo podobnie jak gmina Łużna wiec to jest zbieżne. Pracowaliśmy też nad tym co może być produktem lokalnym, jak go promować żeby do gminy przyjeżdżali turyści, żeby gmina była rozpoznawalna. Ponadto uczyliśmy się tego jak budować zespół, jakie rolę można pełnić w zespole. Uczestnicy szkolenia czyli przedstawiciele rady konsultacyjnej z Zawoi rozpoznawali swój potencjał, który ma służyć również rozwojowi gminy, aby zrobić coś dobrego dla mieszkańców. Gmina przyjechała do Łużnej w takim godnym składzie reprezentacyjnym, bo z wójtem na czele. Okazuje się, że wójt gminy Zawoja to najmłodszy wójt w Polsce. W bardzo sympatycznej atmosferze pracowaliśmy nad misją oraz wizją rozwoju tej gminy. W drugim dniu zorganizowanym przez przedstawicieli gminy Łużna, będziemy poznawać atrakcje turystyczne oraz jej lokalny klimat.

Uczestnicy szkolenia zwiedzili w drugim dniu Izbę Pamięci w Łużnej, odbyli wędrówkę Szlakiem Frontu Wschodniego I Wojny Światowej, odwiedzili Gospodarstwo Agroturystyczne na Podlesiu oraz podziwiali uroki barokowego kościoła pw. Michała Archanioła w Szalowej.