Zobacz również: Bobowa24.pl
Kianto Velux okna Łużna
1 czerwca 2015 || Łukasz Augustyn || W kategorii: Dofinansowania, Gmina Łużna
Spotkanie informacyjne dotyczące środków unijnych
Spotkanie informacyjne dotyczące środków unijnych

Wójt Gminy Łużna serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne na temat oferty wsparcia ze środków funduszy unijnych dostępnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, z udziałem Przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Celem spotkania jest omówienie założeń programu oraz poszczególnych osi priorytetowych i działań, z uwzględnieniem oczekiwań poszczególnych grup beneficjentów, którzy mogą uzyskać wsparcie finansowe.

Spotkanie kierowane jest do wszystkich mieszkańców Gminy Łużna, przedsiębiorców
i instytucji działających na terenie gminy oraz wszystkich zainteresowanych uzyskaniem środków finansowych z funduszy unijnych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 czerwca 2015 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Łużna, sala numer 104.

W celu zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.fundusze.malopolska.pl w zakładce „Szkolenia
i konferencje”.

fundusze_glowne