Zobacz również: Bobowa24.pl
6 czerwca 2015 || Łukasz Augustyn || W kategorii: Gmina Łużna
Szkolenie „Mediacje Środowiskowe”
Szkolenie „Mediacje Środowiskowe”

Zapraszamy na trzydniowe, bezpłatne szkolenie „Mediacje środowiskowe dla ochrony naturalnego i krajobrazowego dziedzictwa Karpat” pracowników samorządowych lub  przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych instytucji  posiadających rekomendację urzędu miasta lub gminy z obszaru objętego Konwencją Karpacką.

Szkolenie jest skierowane do osób, które zawodowo stykają się z problemami środowiskowymi lub zagadnienia środowiskowe są ich pasją.

Niemal każda społeczność lokalna boryka się z konfliktami środowiskowymi. Wśród najczęstszych można wymienić: inwestycje w terenach zalewowych i osuwiskowych, gospodarowanie na Obszarach Natury 2000 czy lokalizację Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Przedstawiciel Państwa organizacji, który ukończy szkolenie „Mediacje Środowiskowe” będzie posiadał wiedzę i umiejętności aby skutecznie zorganizować proces mediacji i konsultacji społecznych w w.w. sytuacjach. Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani do pełnienia roli osoby wspierającej rozwiązywanie sporów i konfliktów na tle ochrony środowiska.

Karpaty są obszarem o szczególnym znaczeniu, na który są zwrócone oczy wielu międzynarodowych organizacji i instytucji europejskich. Co więcej, Polskę postrzega się jako jeden z krajów, który powinien być wzorcem do naśladowania dla innych Państw europejskich, położonych w tym wyjątkowym regionie. W związku z tym podczas szkolenia, oprócz zagadnień prawnych zaplanowano również intensywne ćwiczenia mające na celu rozwijanie umiejętności organizowania spotkań informacyjnych dla społeczności lokalnej promujących zasady zrównoważonego rozwoju Karpat.

Szkolenia będą prowadzone w małych, 14-osobowych grupach, z wykorzystaniem różnorodnych metod (wykłady tematyczne uzupełnione pracą w grupach, gry symulacyjne, dyskusja itp.). Każdy uczestnik otrzyma certyfikat, poświadczający ukończenie szkolenia.

Kalendarz terminów, informacje logistyczne dotyczące szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej: www.karpatylacza.pl/rejestracja

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej”, współfinansowanego przez Szwajcarię w latach 2012-2015 w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Kalendarz szkoleń dla województwa małopolskiego:

11-13 czerwca 2015 – rejestracja trwa do 1 czerwca 2015
2-4 lipca 2015 – rejestracja trwa do 22 czerwca 2015
10 – 12 września 2015 – rejestracja trwa do 27 sierpnia 2015
17-19 września 2015 – rejestracja trwa do 7 września 2015
1-3 października 2015 – rejestracja trwa do 21 września 2015
8-10 października 2015 – rejestracja trwa do 28 września 2015
19 – 11 listopada 2015 – rejestracja do 9 listopada 2015
3 – 5 grudnia 2015 – rejestracja do 23 listopada 2015

Szkolenia odbywają się w Miasteczku Galicyjskim (ul. Lwowska 226, 33-300 Nowy Sącz)

Ilość miejsc jest ograniczona! Każda organizacja ma możliwość oddelegowania 1 przedstawiciela. W razie wolnych miejsc istnieje możliwość zwiększenia uczestników z każdej Gminy do 2 osób.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów szkoleń, w przypadku małej liczby uczestników. Szkolenia są bezpłatne. Zapewniamy noclegi w pokojach dwuosobowych. Prosimy  o zgłaszanie podczas rejestracji preferencji żywieniowych (diety) w polu uwagi.

Rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową: www.karpatylacza.pl/rejestracja

karpaty_glowna