Zobacz również: Bobowa24.pl
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Światłowód Orange Gmina Łużna
29 sierpnia 2015 || Łukasz Augustyn || W kategorii: Gmina Łużna, Komunikaty, Szalowa, Wola Łużańska
Urząd Gminy w Łużnej zatrudni grabarza
Urząd Gminy w Łużnej zatrudni grabarza

Urząd Gminy Łużna poszukuje kandydata na robotnika gospodarczego „grabarza”, Który będzie wykonywał swoje obowiązki na cmentarzu komunalnym w Szalowej i w Woli Łużańskiej.

Do wykonywanych czynności będą należały:

– Utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach oraz wokół cmentarzy komunalnych na terenie gminy Łużna.

– Utrzymanie porządku i czystości w domu przedpogrzebowym /kaplicy cmentarnej/.

– Kopanie grobu i ułożenie mogiły, a także wieńców po uroczystości pogrzebowej.

– Nadzór nad prowadzonymi pracami budowlanymi i remontowymi na terenie cmentarza.

– Utrzymanie porządku i czystości w centrach poszczególnych wsi, w tym opróżnianie koszy, zgłaszanie potrzeb uporządkowania.

– Wykonywanie innych prac porządkowych zleconych przez przełożonego.

-Wymagania niezbędne: wykształcenie średnie zawodowe, mile widziane prawo jazdy kat. B oraz doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

– Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem, kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie /do pobrania w pok. nr 10/, oświadczenie o niekaralności, kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

– Wszystkie inne posiadane umiejętności i uprawnienia będą dodatkowym atutem. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Łużna /pokój nr 111/ do dnia 4 września 2015 r. do godz. 15.00.