Zobacz również: Bobowa24.pl
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Internet Światłowodowy Łużna, Szalowa, Wola Łużańska
15 września 2015 || Łukasz Augustyn || W kategorii: Komunikaty, Społeczeństwo
Urząd Gminy Łużna zatrudni kierowcę
Urząd Gminy Łużna zatrudni kierowcę

Urząd Gminy w Łużnej poszukuje kandydata na stanowisko kierowcy w pełnym wymiarze czasu pracy, który będzie wykonywał prace związane z transportem samochodowym.

Do wykonywanych czynności będą należały:

Obsługa techniczna samochodu ciężarowego, samochodu osobowego, ciągnika rolniczego oraz innego powierzonego sprzętu.

– Zapobieganie awariom oraz bieżące usuwanie usterek, w tym drobnych napraw.
– Prowadzenie ewidencji o samochodzie oraz ewidencji wymienionych części samochodowych.
– Dokładne i szczegółowe prowadzenie zapisów w karcie drogowej oraz ich rozliczanie w odpowiednich terminach.
– Wykonywanie czynności spedycyjnych związanych z przejęciem odpowiedzialności materialnej i służbowej za przewożone ładunki i materiały.
– Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

Wymagania niezbędne: wykształcenie zawodowe lub średnie, prawo jazdy kat. B, C, E, T oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowcy. Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem, kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie /do pobrania w pok. nr 10/, oświadczenie o niekaralności, kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Wszystkie inne kursy, szkolenia i posiadane umiejętności będą dodatkowym atutem.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Łużna /pokój nr 111/ do dnia 18.09.2015r. do godz. 9.00.

fot.(shu.sx)