Zobacz również: Bobowa24.pl
30 października 2015 || Seweryn Zieliński || W kategorii: Informacje
LGD zaprasza do składania fiszek projektowych
LGD zaprasza do składania fiszek projektowych

W związku z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” serdecznie zaprasza do składania fiszek projektowych.

Informacje w nich zawarte posłużą do opracowania problemów obszaru LSR, sposobów ich rozwiązywania, określenia celów LSR oraz formułowania wskaźników ich realizacji. Fiszki projektowe należy składać w terminie do 9 listopada br.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Fiszki projektowe można składać w formie elektronicznej – przesyłając na adres e-mail: beskidgorlicki@wp.pl bądź w formie papierowej na adres siedziby LGD „Beskid Gorlicki”, ul. H. Sienkiewicza 42A, 38-300 Gorlice.

Fiszka projektowa – do pobrania