Zobacz również: Bobowa24.pl
21 października 2015 || Łukasz Augustyn || W kategorii: Społeczeństwo, Zdrowie
Nowoczesna terapia EEG BIOFEEDBACK w Gorlicach
Nowoczesna terapia EEG BIOFEEDBACK w Gorlicach

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „ECHO” w Gorlicach zaprasza dzieci i dorosłych na terapię EEG BIOFEEDBACK, która prowadzona będzie w siedzibie poradni w Gorlicach ul. 3 maja 10 (Kamienica Victoria II piętro).

W zależności od założonego przez Klienta celu terapii wymagany będzie udział w określonej liczbie spotkań treningowych gwarantujących jego osiągnięcie. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem i profesjonalnie wyszkoloną kadrą.

Informacje i zapisy tel. 502 469 633.

Dzieciom i młodzieży pragnącym polepszyć swoje wyniki w nauce oraz cierpiącymi m.in.na:

 • nadpobudliwość psychoruchową (ADHD)
 • zaburzenia uwagi, koncentracji (ADD)
 • dysleksję, dysgrafię (brzydkie pismo), dyskalkulię (i trudności w nauce matematyki), dysortografię (błędy ortograficzne)
 • zaburzenia emocjonalne – depresja, lęki, labilność emocjonalną
 • podwyższoną agresję i gniew
 • spektrum autyzmu
 • zespół Aspergera.

Dorosłym funkcjonującym w nadmiernym stresie oraz osobom cierpiącym m.in. na:

 • stres pourazowy
 • wypalenie zawodowe
 • chroniczne zmęczenie
 • depresję, nerwice
 • fobie społeczne, lęki
 • zaburzenia snu – bezsenność lub nadmierna senność
 • uzależnienia
 • stwardnienie rozsiane.

Ponadto wpływa pozytywnie na: integrację sensoryczną, zaburzenia rozwoju mowy, płynność czytania, czytanie ze zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem, pamięć wzrokową, pamięć słuchową, orientację przestrzenną, deficyty uwagi, impulsywność, brak motywacji, nadruchliwość i spowolnienie, sprawność manualną (motoryka mała), sprawność ruchową. Polecana również dla sportowców.

Co to jest?

Dostarczanie trenującemu informacji zwrotnej o zmianach parametrów fizjologicznych organizmu.

 • nie zmienia się osobowość trenującego
 • aktywowanie do zmiany, osoba trenująca sama wprowadza pożądane zmiany
 • zwiększamy zdolność do wchodzenia i utrzymywania określonych stanów umysłu
 • celem terapii jest poprawa zgłaszanych objawów, pomoc przy rozwiązywaniu problemów
 • nie powoduje zmian zapisu w EEG

Czy jest bezpieczny?

Jest metodą nieinwazyjną, a elektrody na głowie trenującego służą tylko do pomiaru i nie są do nich podawane żadne impulsy elektryczne. Podczas i po cyklu treningowym nie podaje się żadnych środków farmakologicznych. Żele i pasty do przyklejania elektrod nie powodują alergii.

Jak długo trwa terapia?

Czas trwania terapii zależy od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzenia, a także wsparcia ze strony rodziny, rówieśników. Trening EEG Biofeedback trwa od 3 do 12 miesięcy, czyli od 30 do 120 sesji treningowych (2x w tygodniu).

Kiedy pierwsze efekty?

Zauważalne są po miesiącu (10-12 sesjach treningowych), a są to m.in.: poprawa jakości snu, poprawa jakości pisma (motoryka). Po każdej sesji występuje krótkotrwała (do 2godz.) zmiana: wyciszenie, zaśnięcie, ożywienie, rozpogodzenie itp. – zależnie od celu treningu.

Czy można całkowicie wyleczyć zaburzenia rozwojowe?

Zaburzenia rozwojowe układu nerwowego: ADHD, dysleksja, autyzm. Asperger, MPDz. Wszystkie terapie, w tym EEG Biofeedback, służą poprawie funkcjonowania osoby dotkniętej tymi zaburzeniami. EEG Biofeedback nie może usunąć przyczyn zaburzeń.

Serdecznie zapraszamy !!!

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „ECHO” w Gorlicach ul. 3 Maja  10
tel. 502 469 633