Zobacz również: Bobowa24.pl
Kianto Velux okna Łużna
Internet Światłowodowy Łużna, Szalowa, Wola Łużańska
3 listopada 2015 || Łukasz Augustyn || W kategorii: Religia, Szalowa, TV
Szalowa. Dlaczego diabeł wrócił bez języka? (TV)
Szalowa. Dlaczego diabeł wrócił bez języka? (TV)

Wiele osób zadaje pytanie dotyczące odrestaurowanej rzeźby św. Michał Archanioła, która początkiem października wróciła na ścianę frontu zabytkowego kościoła w Szalowej. Postaramy się na niektóre z nich odpowiedzieć.

W ramach kompleksowych prac konserwatorskich trwających od kilku sezonów udało się przywrócić pierwotny wygląd szalowskiej świątyni, której najważniejszym punktem było odtworzenie pokrycia gontowego. Konserwacja bryły kościoła obejmowała również renowację rzeźbę św. Michała Archanioła.

Podczas prac nad wizerunkiem św. Michała pokonującego szatana, okazało się że figura była wielokrotnie przemalowywana oraz modyfikowana m.in. poprzez dodanie blaszanego czerwonego języka szatana. Szyderczy uśmiech, który obecnie widzimy u diabła jest zgodny z charakterem rzeźby a przede wszystkim pierwotnym wyglądem. Koszt renowacji rzeźby wyniósł 43 632zł. Konserwację jej częściowo dotował Urząd Marszałkowski (15 tys złotych) jednak znacznie większa część pochodziła ze składek zbieranych na remont świątyni. Ksiądz proboszcz Mieczysław Górski składa podziękowanie wszystkim tym, którzy złożyli ofiarę: parafianom jak również rodakom mieszkającym poza miejscowością.

Nadzór nad konserwacją zabytkowej budowli oraz jej otoczenia prowadzi Akademia Sztuk Pięknych, pod kierunkiem dr Jarosława Adamowicza prodziekana wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.

Obecnie trwają nadal prace związane z kaplicą oraz parkanem wokół kościoła. Więcej informacji w poniższym materiale wideo…