Zobacz również: Bobowa24.pl
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Auto marzeń, stacja moya Nowy Sącz
8 grudnia 2015 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Kultura, Łużna
Konfrontacje w Łużnej i kolejny sukces Szalowskiego Zespołu Wokalnego (TV)
Konfrontacje w Łużnej i kolejny sukces Szalowskiego Zespołu Wokalnego (TV)

Piękna harmonia sakralnych kompozycji, nienaganna prezencja chórzystów, świetna akustyka łużniańskiej świątyni, a całość okraszona gromkimi brawami licznie zgromadzonej publiczności – wszystkie te estetyczne doznania stały się udziałem obecnych na I Regionalnych Konfrontacji Chórów i Orkiestr, które rozpoczęły się w niedzielę, 6 grudnia br. o godzinie 16:00 w kościele parafialnym w Łużnej.

Z inicjatywy Towarzystwa Teatru, Orkiestry i Chóru Włościańskiego, Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina Biskupa oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej zapoczątkowane zostało wydarzenie, które ma szansę wpisać się na stałe w kalendarz kulturalnych imprez odbywających się w naszej gminie.

– Tego typu konkursów na tym terenie jest mało. Dlatego cieszę się, że właśnie tutaj zorganizowano konkurs i mam nadzieję, że w kolejnych latach będzie się on rozrastał, będzie coraz więcej uczestników i coraz wyższy poziom – mówi Anna Cisoń, przewodnicząca jury.

W Konfrontacjach udział wzięły trzy chóry i jeden zespół wokalny z terenu powiatów gorlickiego i nowosądeckiego, w tym dwa z terenu Gminy Łużna. Ocenę poziomu artystycznego wykonywanych utworów oraz wyłonienie zwycięzcy konkursu powierzono Komisji Artystycznej, w skład której weszli;
– Anna Cisoń, wykładowca Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Gorlicach, dyrygentka gorlickiego chóru Cantores Carvatiani,
– Henryk Rąpała, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Gorlicach,
– Robert Gryzik, dyrektor Szkoły Muzycznej I st.w Bobowej,
– Jan Wypasek, instruktor muzyki w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej.

Podczas obrad Komisji odbył się koncert łużniańskiego Chóru Cantabile pod dyrekcją Jana Wypaska oraz pozakonkursowe występy wykonawców biorących udział w przesłuchaniach. Werdyktem zacnego jury pierwsze miejsce „wyśpiewał” Szalowski Zespół Wokalny (SZeW) prowadzony przez Marię Dziedzic. SZeW wykonał Psalm 116 – Alleluja. Chwalcie Pana Boga Wacława z Szamotuł oraz dwie kompozycje w języku łacińskim: Sicut lilium inter spinas Marka Raczyńskiego i Ubi caritas Olego Gjeilo.

– Ta wygrana jest owocem wielkiej pracy i mobilizacji każdego z członków zespołu. Mimo wielu zajęć nie brakuje nam motywacji, aby się spotykać i wspólnie śpiewać. […] Na próbach ćwiczymy już kolędy – zapraszamy na koncerty w Nowym Targu i Brzesku, gdzie będzie można nas posłuchać – mówi dyrygentka SZeWu.

Kolejne lokaty zajęły:
– drugie miejsce ex aequo Chór „GAUDE” z Grybowa oraz Chór „Małopolanie” z Moszczenicy
– trzecie miejsce Chór „Cantate Domino” z Lipinek.

– Poziom prezentacji chóralnych był dosyć wysoki. […] Chóry, które wystąpiły dzisiaj, podczas Konfrontacji, wszystkie zaprezentowały się – według mnie – bardzo dobrze – mówi Anna Cisannaoń, przewodnicząca Jury.

Dzięki finansowemu wsparciu projektu przez Województwo Małopolskie, miejscom na podium towarzyszyły nagrody pieniężne.

– Wyrażamy radość, że kilka chórów przyjechało na pierwszy taki przegląd do Łużnej i mocno rywalizowały. Bardzo się podobały, o czym świadczą duże brawa, oklaski od wszystkich, którzy słuchali wykonań. To daje pewną nadzieję na przyszłość. […] Uważam, że to trzeba wspierać. Nie lubię rzucać słów na wiatr, jednak niewątpliwie, jeżeli konfrontacje będą kontynuowane, to trzeba je wpisać w kalendarz promocyjny Gminy i w miarę możliwości wspierać tą i podobne inicjatywy – mówi Krzysztof Kotowicz, przewodniczący Rady Gminy Łużna.

Swojego zadowolenia z konkursowych przesłuchań odbywających się na terenie parafialnego kościoła nie krył ks. proboszcz dr Stanisław Kuboń: – Jest czas Adwentu, czas pewnej refleksji, skupienia, a treścią śpiewu chórów były treści religijne. Dlatego też dzisiaj przyszło dużo ludzi. […] Bardzo się cieszę, że w okolicznych parafiach powstają i istnieją chóry, które angażują się w śpiew, przychodzą do kościoła, ubogacają liturgię. To pokazuje, że są ludzie, którzy nie tylko chcą śpiewać, ale i chcą ubogacać innych, pokazując swoje zaangażowanie w życie religijne parafii – podsumował wydarzenie gospodarz miejsca.

Po ogłoszeniu wyników wszyscy uczestnicy Konfrontacji zostali zaproszeni na poczęstunek do Gminnego Ośrodka Kultury przez prowadzącego całe wydarzenie Henryka Waląga, dyrektora GOK-u. Serdecznie gratulujemy kolejnego sukcesu Szalowskiemu Zespołowi Wokalnemu. Gratulacje składamy również Organizatorom, oczekując zaproszenia na drugie, trzecie i kolejne Regionalne Konfrontacje Chórów i Orkiestr w Łużnej.

Zapraszamy do obejrzenia reportażu:

Utwory wykonane przez Szalowski Zespół Wokalny
 Utwory wykonane przez Chór Cantabile.