Zobacz również: Bobowa24.pl
14 marca 2016 || Łukasz Augustyn || W kategorii: Komunikaty
Inwentaryzacja nieruchomości na terenie gminy Łużna
Inwentaryzacja nieruchomości na terenie gminy Łużna

W związku z realizacją zadania „Inwentaryzacja nieruchomości położonych na terenie Gminy Łużna” zbiera się dane dotyczące określenia możliwości podłączenia każdej nieruchomości.

położonej na terenie Gminy Łużna do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków. Oświadczenie dotyczy także posiadanego gruzu azbestowego bądź pokryć dachowych zawierających azbest oraz zainteresowania odnawialnymi źródłami energii.

Wypełnione oświadczenie należy złożyć w biurze sołtysa bądź w siedzibie Urzędu Gminy Łużna.

Oświadczenie – wersja pdf

Oświadczenie – wersja WORD