Zobacz również: Bobowa24.pl
7 marca 2016 || Damian Śliwa || W kategorii: Straż pożarna, Szalowa
Szalowscy strażacy wybrali nowe władze jednostki OSP
Szalowscy strażacy wybrali nowe władze jednostki OSP

W sobotę, 20 lutego br. w sali Wiejskiego Ośrodka Kultury w Szalowej, odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze, którego celem było podsumowanie działalności szalowskiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 2015.

W związku z zakończeniem pięcioletniej kadencji Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej nastąpiły wybory nowych władz jednostki, które są, zaraz po Walnym Zebraniu najważniejszymi władzami.

Po wprowadzeniu sztandaru prezes przywitał przybyłych gości, a następnie wszyscy uczcili minutą ciszy strażaków poległych w szeregach OSP. Po czynnościach przygotowawczych, które są wymagane podczas każdego Walnego Zebrania, głównymi elementami pierwszej część spotkania były sprawozdania z działalności ubiegłorocznej oraz podsumowujące pięcioletnią kadencję Zarządu, przedstawione przez Naczelnika, Skarbnika oraz Prezesa. W dalszej części rozpoczęły się wybory władz jednostki,  głosowanie było tajne.

– Jednym z punktów spotkania były wybory, które zakończyły się ukonstytuowaniem się nowego Zarządu i nowej Komisji Rewizyjnej – mówi naczelnik OSP w Szalowej, Marcin Barczyk. – W Zarządzie nastąpiły małe zmiany, w jego skład weszły nowe osoby. Mamy nadzieję, że współpraca będzie się dobrze układała.

Po ukonstytuowaniu się Zarządu jego nowym prezesem został Radosław Myśliwiec. Funkcję naczelnika – bez zmian – objął Marcin Barczyk, a jego zastępcy – Kamil Barczyk. Rola Skarbnika i Sekretarza szalowskiej OSP przypadła przedstawicielkom płci pięknej – odpowiednio Beacie Maciejczyk i Małgorzacie Drożdż, co odmieniło wyłącznie męski dotychczas „image” Zarządu. Gospodarzem został mianowany Szczepan Maciejczyk. Do gremium Zarządu wszedł również, jako członek, Jakub Stukus. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został natomiast Mariusz Kowalski, a w skład organu weszli Krzysztof Mirek i Konrad Mól.

Pierwszą uchwałą nowo ukonstytuowanego Zarządu, było uhonorowanie ustępującego Prezesa – Waldemara Żarnowskiego – i powołanie go na funkcję Honorowego Prezesa OSP w Szalowej. Ze strony nowych władz jest to wyraz uznania dla długoletniej działalności byłego już Prezesa szalowskiej OSP. Ze sprawozdania działalności jednostki OSP w Szalowej w ubiegłym roku wynika, iż szalowscy druhowie brali udział łącznie w 37 zdarzeniach, z których 8 stanowiły pożary, natomiast 29 – miejscowe zagrożenia.

Podczas spotkania podsumowane zostały zeszłoroczne wydatki, na które część kwoty – 15 tys. zł – pozyskana została z Krajowego Systemu Ratowniczego, a kolejne 15 tys. zł z budżetu Gminy Łużna.

Za środków tych zakupiono:
– zestaw narzędzi hydraulicznych – nożyce do cięcia i rozpieracz ramieniowy napędzany pompą hydrauliczną,
– czujnik wielogazowy Drager XAM 7000,
– 2 kurtyny wodne,
– 2 plandeki zabezpieczające dachy przed zalaniem po wichurach i burzach,
– 3 tłumice.

Do inwestycji, ze środków własnych jednostki OSP Szalowa, dołożona została kwota 9 tys. zł, a za kolejne 10 tys. zł zakupiono pompę hydrauliczną. Warto zaznaczyć, że przez ostatnie 5 lat działalności, szalowscy strażacy z należnego im za każdą akcję ratowniczą ekwiwalentu, podarowali na rzecz jednostki kwotę ponad 30 tys. zł, co stanowi bardzo duży wkład na tle lokalnych jednostek OSP.

Z dotacji z MSW udało się również pozyskać agregat prądotwórczy o mocy 3 kW. Wśród nowych nabytków szalowskiej jednostki znalazł się także sprzęt drobniejszego kalibru.

Zakupiliśmy również szczotkę kominową z kulą, bo coraz więcej mamy zdarzeń związanych z pożarami sadzy w kominach, które też w jakiś sposób zagrażają mieszkańcom – poinformował Marcin Barczyk.

Na zaproszenie jednostki OSP w Szalowej w spotkaniu uczestniczył zastępca w dowództwie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gorlicach, młodszy brygadier Dariusz Surmacz oraz prezes powiatowy Związku OSP w Gorlicach, druh Krzysztof Kosiba. Obecni byli również komendant gminny dh Józef Bogusz, prezes gminnego ZOSP RP dh Stanisław Bara oraz pozostali zaproszeni goście – Wójta Gminy Łużna Kazimierza Kroka, radnych gminy Łużna Kamila Muchy, Tadeusz Kuk a także sołtys wsi Szalowa Stanisław Kaszyk.

Podczas zebrania odbyło się również wręczanie tak zwanej odznaki „wysługi lat”, potocznie zwanej „licznikiem” – powiedział naczelnik szalowskiej OSP. – Strażakowi, który jest w jednostce, przysługuje po 5 latach działalności pierwsza odznaka za wysługę lat. Z dumą mogę powiedzieć, że mamy w swoich szeregach strażaków, którzy otrzymywali wysługę nawet 60 lat działalności w OSP.

W sumie odznaczonych zostało około dwudziestu strażaków, którzy – począwszy od kilku, którzy działają w OSP 55 i 60 lat, a nie pomijając najmłodszych, z 5-letnim stażem służby. Wszyscy zostali docenieni w okrągłym roku podejmowanej dla dobra i bezpieczeństwa mieszkańców służby. Na zakończenie spotkania odbyła się wolna dyskusja na temat bieżących spraw, po której nastąpiły przemówienia zaproszonych gości.

Reasumując, całe spotkanie trwało ponad 4 godziny i było bardzo ważne dla funkcjonowania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szalowej. Dokonano podczas niego ważnych sprawozdań i podsumowań oraz wybrano nowe władze jednostki, a ranga zebrania została z pewnością podniesiona poprzez obecność zaproszonych gości.

Fot. Dominik Gębarowski