Zobacz również: Bobowa24.pl
22 lutego 2018 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Kącik czytelnika
Jakie ulgi można odliczyć od podatku?
Jakie ulgi można odliczyć od podatku?

82% polskich podatników rozlicza się na podstawie pit-37. Jakie ulgi podatkowe im przysługują?

  1. Ulga prorodzinna

Jest to najpopularniejsza ulga, z jakiej korzystają podatnicy składający pit online lub w formie papierowej. Każdy podatnik mający na utrzymaniu dziecko maksymalnie w wieku 26 lat może odliczyć od podatku określoną kwotę. W przypadku jednego dziecka jest to 1112,04 zł, dwójki – 2224,08 zł, natomiast w przypadku trójki dzieci ulga wynosi 4224,12 zł. Im więcej dzieci wychowuje podatnik, tym wyższa jest kwota, jaką może odliczyć od podatku. Podatnicy wychowujący wyłącznie jedno dziecko mogą skorzystać z ulgi, jeżeli ich roczny dochód jest niższy niż 112 tysięcy złotych w przypadku małżeństw lub 56 tysięcy złotych w przypadku samotnych rodziców.

  1. Ulga rehabilitacyjna

Składając pit online lub bezpośrednio w urzędzie skarbowym, można odliczyć od podatku ulgę rehabilitacyjną. Mogą z niej korzystać osoby niepełnosprawne lub osoby mające na utrzymaniu niepełnosprawnego członka rodziny. W ramach ulgi otrzymuje się maksymalnie 2280 zł rocznie. Do wydatków związanych z rehabilitacją zalicza się między innymi: zakup leków niezbędnych osobie niepełnosprawnej, zakup i eksploatację samochodu przystosowanego do potrzeb niepełnosprawnego, zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz koszty utrzymania i leczenia psa przewodnika dla osoby niewidomej.

  1. IKZE, czyli składki na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

W pit 2017 online lub w formie tradycyjnej, można odliczyć od podstawy opodatkowania wysokość składek wpłaconych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Podatnicy indywidualnie oszczędzający na emeryturę mogą w ciągu roku odliczyć od podstawy opodatkowania nie więcej niż 5115,60 złotych. Aby dokonać odliczenia, należy posiadać dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek.

  1. Darowizny na cele kościelne i organizacje społeczne

Podatnicy mogą odliczać od dochodu darowizny na cele kościelne. Łącznie kwota odliczenia z tytułu jednej lub kilku darowizn może wynosić maksymalnie 6 procent dochodu podatnika. W celu skorzystania z ulgi należy przygotować dokumenty, które potwierdzą kto, ile i kiedy otrzymał pieniędzy. W taki sam sposób odlicza się i dokumentuje darowizny na organizacje społeczne.

  1. Krwiodawstwo

Honorowi dawcy krwi mogą odliczyć od dochodu 130 złotych za każdy litr krwi lub jej składników. Maksymalna kwota odliczenia dla krwiodawców wynosi 6 procent dochodu podatnika, a dokumentuje się ją za pomocą zaświadczenia otrzymanego w stacji krwiodawstwa.

fot. nadesłane