Zobacz również: Bobowa24.pl
13 kwietnia 2018 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Kącik czytelnika, Region
Wolne zawody a pożyczki internetowe
Wolne zawody a pożyczki internetowe

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, iż do działalności gospodarczej zalicza się również działalność zawodową. Oznacza to, że przedsiębiorcami są również osoby wykonujące wolne zawody. W dzisiejszych czasach istnieje wiele rodzajów wolnych zawodów.

Co więcej, dotyczą one bardzo wielu różnych branż. Zarobki tych osób są stosunkowo wysokie. Niezbędnym warunkiem zaliczenia danego zawodu do, tzw. wolnego jest konieczność samodzielnego prowadzenia danej działalności gospodarczej. Jakie rodzaje wykonywanej pracy można zaliczyć do wolnych zawodów?  Gdzie tego rodzaju osoby mogą najszybciej uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe? Oto kilka praktycznych wskazówek.

 Wolny zawód jest pojęciem wykorzystywanym zarówno w znaczeniu potocznym, jak i gospodarczym. Termin ten określa bardzo specyficzną sytuację osób trudniących się wykonywaniem określonych działań i posiadających specjalistyczną wiedzę na konkretny temat. Dodatkowo, osoby te posiadają co najmniej wyższe wykształcenie, ponieważ do prowadzenia działalności specjalizującej się w konkretnej dziedzinie potrzebne są właściwe uprawnienia i kwalifikacje.

Bardzo dużo osób pojęcie wolnego zawodu utożsamia z działalnością artystyczną. Nie jest to do końca prawdą. Do wolnych zawodów zaliczamy: prawników, farmaceutów, architektów, pielęgniarki, psychiatrów, psychologów czy lekarzy o różnorodnych specjalizacjach. Co więcej, zgodnie z art. 17 Konstytucji RP z 1997 roku przedstawiciele wolnych zawodów zaliczają się do grona osób zaufania publicznego. W związku z powyższym, takie osoby muszą posiadać nie tylko odpowiednie kwalifikacje, ale również do ich obowiązków należy dbanie o realizację szeroko rozumianego interesu publicznego.

Przedstawiciele wolnych zawodów bardzo dobrze zarabiają. Tego rodzaju udogodnienie sprawia, iż uzyskanie kredytu czy pożyczki nie będzie dla nich stanowiło większego problemu.

Dodatkowy zastrzyk gotówki a wolny zawód.

Zarówno instytucje bankowe, jak i pozabankowe bardzo chętnie udzielają pożyczek czy kredytów przedstawicielom wolnych zawodów. Co więcej, osoby pracujące w oparciu o tą formę zatrudnienia mają zazwyczaj wyższą zdolność kredytową od osób pracujących na pełnym etacie. Co więcej, większość instytucji finansowych specjalnie dostosowuje i kieruje swoje oferty do przedstawicieli danej grupy.

Nie zmienia to faktu, iż podczas procesu ubiegania się o kredyt w banku brana jest pod uwagę zdolność kredytowa potencjalnego pożyczkobiorcy. Wiarygodność klienta jest bardzo dokładnie sprawdzana. Czasami zdarza się tak, iż pożyczkobiorca musi spełnić jeszcze inne bardzo istotne warunki. W praktyce jest tak, iż instytucje wykorzystują te bardziej uproszczone i mniej skomplikowane procedury. Dodatkowo, od potencjalnego klienta wymaga się także wypełnienia odpowiedniego formularza z załączoną kserokopią dowodu osobistego i dokumentu potwierdzającego wykonywanie określonego zawodu. Coraz częściej instytucje bankowe wymagają przedłożenia zaświadczenia o zarobkach.

Osoby wykonujące wolne zawody nie będą również miały problemów z uzyskaniem pożyczki internetowej w instytucjach pozabankowych. Zaletą tego rodzaju sposobu finansowania jest to, że pożyczki te są dostępne dla każdego. Podczas ubiegania się o szybką pożyczkę formalności zredukowane są do całkowitego minimum. Co więcej, cały proces przebiega szybko i sprawnie.

Pożyczka internetowa czy kredyt – gdzie i co się bardziej opłaca?

 W bankach cały proces jest zazwyczaj bardzo skomplikowany i co gorsza może trwać nawet kilka miesięcy. Dodatkowo, oprocentowanie jest zazwyczaj bardzo wysokie. Banki udzielają pożyczek i kredytów na znacznie dłuższy okres czasu. W związku z tym, czas spłaty zaciągniętego zobowiązania będzie stosunkowo długi, a koszty coraz wyższe.

Uzyskanie pożyczki generuje znacznie niższe koszty od tych, które trzeba ponieść w banku. Warto jest się zdecydować na tego rodzaju dodatkowy sposób finansowania głównie ze względu na to, iż cały proces jest nie tylko łatwy, ale również przejrzysty (przebiega on całkowicie online i bez zbędnych formalności)..

Wszystkie osoby wykonujące wolne zawody mogą liczyć na bardzo atrakcyjne oferty oraz na zdecydowanie łatwiej dostępne i mniej kosztowne pożyczki. Spowodowane to jest tym, iż te osoby zaliczają się do przedstawicieli zawodów zaufania publicznego. Powiązane jest to z pewnością zatrudnienia. W związku z tym, instytucje pozabankowe chętnie udzielają im kredytów ze względu na małe ryzyko niespłacenia zaciągniętego zobowiązania w terminie.