Zobacz również: Bobowa24.pl
Auto marzeń, stacja moya Nowy Sącz
25 września 2018 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Edukacja, Region
Zostań Stypendystą Małopolski! To całkiem niezła kasa
Zostań Stypendystą Małopolski! To całkiem niezła kasa

Niewiele ponad miesiąc pozostał na to aby złożyć wniosek o stypendium na rok szkolny 2018/2019. Jego roczna wysokość dla uczniów szkół podstawowych (klasy 5-7) wyniesie 4800zł, młodzież z klas „8” i dotychczasowych gimnazjów otrzyma 6000zł, natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych aż 7200zł.

Stypendia zostaną przyznane w ramach w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego. Dzięki uzyskanym środkom uczniowie będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki czy przedsiębiorczości. O stypendia na rok szkolny 2018/2019 można starać się do 25 października 2018 r.

– Regionalny Program Stypendialny to tylko jedno z wielu działań województwa, którego celem jest inwestycja w rozwój młodych Małopolan – podkreśla Grzegorz Lipiec, odpowiedzialny w zarządzie województwa m.in. za edukację. – Dzięki unijnemu wsparciu uczniowie z Małopolski mogą starać się o stypendia w wysokości kilku tysięcy złotych. To konkretne wsparcie, które pozwala im na zakup interesujących książek, programów do nauki czy udział w zajęciach dodatkowych, dzięki którym poszerzają swoją wiedzę. Wiemy jak ważne jest to wsparcie, dlatego w sumie w najbliższych latach przeznaczymy na ten cel niemal 20 mln zł ze środków unijnych

O roczne stypendia o wartości 4 800 zł mogą starać się uczniowie ze szkół podstawowych (klasy 5-7), o 6 000 zł – młodzież z klas 8 „podstawówek” oraz z dotychczasowych gimnazjów, a o 7 200 zł – ze szkół ponadpodstawowych. Aby znaleźć się w gronie uczniów, którym zostaną przyznane stypendia – bez względu na etap edukacji – należy wykazać się znakomitymi wynikami, zwłaszcza z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości. Uczniowie z klas 5-7 szkoły podstawowej muszą wykazać, że uzyskali w minionym roku szkolnym średnią ocen z tych przedmiotów co najmniej 5,0, klas 8 szkół podstawowych i z dotychczasowych gimnazjów – co najmniej 4,5, a ze szkół ponadpodstawowych – co najmniej 4,25. Należy mieć także wysoką średnią ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego.

Pieniądze z Regionalnego Programu Stypendialnego mogą trafić do uczniów mieszkających w Małopolsce oraz uczących się w szkołach znajdujących się na terenie województwa. Co będzie jeszcze brane pod uwagę? Małopolscy prymusi oprócz wysokich wyników w nauce mogą wykazać się też szczególnymi osiągnięciami takimi jak udział w olimpiadach i konkursach, realizacja indywidualnego toku nauki czy uczestnictwo w zajęciach przewidzianych tokiem studiów wyższych. Zwracana będzie też uwaga na to, czy dany uczeń mieszka na obszarach o niskiej gęstości zaludnienia (wiejskich), jest osobą niepełnosprawną, wywodzi się z rodziny wielodzietnej lub rodziny, która jest w trudnej sytuacji materialnej.

Szczegółowe informacje na temat stypendium wraz z formularzami zgłoszeniowymi można znaleźć tutaj.

Przypomnijmy, że Regionalny Program Stypendialny to odpowiednik realizowanego w latach 2008-2015 Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych. W sumie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego przewidziano przyznanie 5110 stypendiów, objęcie wsparciem 2000 uczniów i zrealizowanie 5110 indywidualnych planów rozwoju w latach szkolnych 2016/17-2022/23.

źródło: UMWM

billboard_3