Zobacz również: Bobowa24.pl
31 października 2018 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Bezpieczeństwo, Edukacja, Łużna
Odblasków blask – ochroni nas!
Odblasków blask – ochroni nas!

Takie hasło przyświecało uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Łużnej, którzy po raz trzeci przystąpili do Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Bezpieczeństwo jest jednym z priorytetowych zadań szkoły, dzięki któremu przedszkolaki i uczniowie od najmłodszych lat uczą się odpowiedniego zachowania na drodze.

Konkursowe działania rozpoczęły się wraz z nowym rokiem szkolnym, tj. wrzesień- październik 2018r. Należy jednak wspomnieć, że promowanie zagadnień bezpieczeństwa w ruchu drogowym w szkole podejmuje się przez cały rok szkolny. Konkurs „Odblaskowa szkoła” to szeroki zakres działań, które wyznacza sobie szkoła przystępująca do konkursu.

– Pierwszym zadaniem podjętym przez naszą placówkę były prelekcje dla uczniów i rodziców przedstawicieli Policji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym – mówi Monika Skrobot, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Łużnej. – Cenne uwagi ze strony Policji poszerzyły wiedzę na temat bezpieczeństwa, ale też uzmysłowiły, że odblaski o zmroku często decydują o naszym życiu. Wśród uczniów przeprowadziliśmy międzyklasowe konkursy wiedzy o ruchu drogowym, które miały formę testu. Pod okiem wychowawców na godzinach wychowawczych uczniowie wykonali projekty odblasków, które można oglądać na wystawach w szkole. Najlepsze prace zostały nagrodzone. Nie zabrakło również konkursu plastycznego, z którym zmagały się dzieciaki na zajęciach świetlicowych. Ciekawe wizje bezpiecznego poruszania się po drodze zostały wyróżnione. Temat odblasków najlepiej oddają wybory „Miss i Mister Odblasku”. Tu uczniowie fantazyjnie zaprojektowali swoje stroje, w których zaprezentowali się przed komisją oceniającą. Konkurs pokazał, że odblaskowe kolory wcale nie muszą drażnić oczu, a dzięki nim jesteśmy widoczni na drodze o każdej porze roku.

Okazało się, że bezpieczeństwo można promować również poprzez zajęcia teatralne. Miniatury teatralne z odblaskami w tle przyciągały uwagę widzów podczas Odblaskowego Dnia w szkole. Jedna ze scenek o bezpieczeństwie na drodze była tak wyreżyserowana, że wziął w niej udział pracownik służby zdrowia, który dawał porady, jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu w czasie wypadku. Inną forma zajęć pozalekcyjnych były spacery uczniów wyposażonych w kamizelki odblaskowe. Doświadczenia z latarką na ciemnych korytarzach szkoły i w nieoświetlonych pomieszczeniach pokazywały uczniom moc odblasków.

W szkole miały również miejsce zajęcia edukacyjne, podczas których uczniowie wykonywali działania matematyczne na odblaskach, lekcje przyrody w terenie, zajęcia na muzyce oraz języku polskim, gdzie kształcili umiejętności pisarskie. Powstał m.in. List do Pieszych, który trafił do urzędów, placówek handlowych w Łużnej. Został również odczytany podczas uroczystości Pasowania Pierwszoklasistów, którym wręczono odblaski.

– W klasach młodszych przeprowadzono cykl zajęć w ramach akcji PZU „Odblaski z Niestraszkiem” mające na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach – dodaje dyrektorka szkoły. – Uczniowie naszej szkoły i przedszkolaki zostały wyposażone w kamizelki i odblaski, które mają chronić ich życie. Nasi uczniowie dotarli również do społeczności lokalnej. Pod opieką nauczycieli  rozmawiali z seniorami wracającymi z nabożeństw październikowych o odblaskach mających wpływ na nasze bezpieczeństwo. Wręczali elementy odblaskowe tym, którzy nie byli w nie wyposażeni.

Finał akcji „ Odblaskowa Szkoła” miał miejsce 29 października 2018 r. podczas Odblaskowego Dnia w szkole. Tego dnia uczniom wręczono nagrody i dyplomy upamiętniające konkursy promujące bezpieczeństwo. Wtedy też odbył się HAPPENING na drogach wokół szkoły. Uczniom niosącym transparenty towarzyszyli funkcjonariusze Policji, którzy w terenie pokazali, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach. Jednym z haseł skandujących przez uczniów było: ODBLASKÓW NOSZENIE, TO NAJLEPSZE NASZE UBEZPIECZENIE!

fot. ZSP nr 1 w Łużnej