Zobacz również: Bobowa24.pl
23 listopada 2018 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Gmina Łużna, TV, Urząd Gminy
Pierwsza uroczysta sesja Rady Gminy Łużna nowej kadencji! Ptaszek przewodniczącym Rady (TV)
Pierwsza uroczysta sesja Rady Gminy Łużna nowej kadencji! Ptaszek przewodniczącym Rady (TV)

Wczoraj, 22 listopada br. odbyła się się I Uroczysta Sesja Rady Gminy Łużna, podczas której ślubowanie złożyli radni nowej kadencji oraz Mariusz Tarsa wójt-elekt. Pierwsze posiedzenie rady było transmitowane na żywo.

W uroczystej sesji wzięli udział m.in. ksiądz dziekan dr Stanisław Kuboń, skarbnik i sekretarz Gminy Łużna, były wójt Kazimierz Krok, dyrektorzy oraz kierownicy placówek oświatowych z terenu gminy Łużna, sołtysi oraz mieszkańcy. Obrady rozpoczął przewodniczący senior czyli najstarszy radny obecny na sali: Krzysztof Broński. Następnie przedstawiciel Gminnej Komisji Wyborczej wręczył radnym oraz wójtowi-elektowi zaświadczenia o wyborze, po czym nowa rada oraz wójt złożyli ślubowanie.

– Uczestniczymy  w bardzo ważnym i doniosłym wydarzeniu – powiedział do zebranych na sesji wójt Mariusz Tarsa. – W stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę podejmujemy się realizacji zadań wobec naszej Ojczyzny, naszej Gminy i mieszkańców z których jesteśmy i wśród których żyjemy.  Bardzo dziękuję za uzyskane poparcie w wyborach, które przede wszystkim traktuje jako moje wielkie zobowiązanie i kredyt zaufania udzielony od mieszkańców gminy. Dziękuję wszystkim  wybranym radnym, że zdecydowali się wystartować w wyborach, by podjąć się trudnej pracy na rzecz rozwoju naszej gminy. Serdecznie Państwu gratuluję uzyskanego poparcia i zaufania od Waszych wyborców. Jesteśmy tu po to, by wspólnie pracować na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców. Pragnę również podziękować tym, którzy uczestniczyli w wyborach do samorządu gminnego jako kandydaci na radnych, ale nie zasiedli dziś w tej Sali, serdecznie dziękuję za udzieloną pomoc i wsparcie w ostatnim czasie. Pragnę również podziękować wszystkim moim poprzednikom, którzy pełnili urząd wójta gminy Łużna. Jestem wdzięczny, za wszelkie działania, dzięki którym nasza gmina stawała się lepsza, nowocześniejsza i bardziej przyjazna dla mieszkańców. To dla mnie zaszczyt i duma, że mogę kontynuować ich starania i prace. Dziękuję także byłym radnym, wszystkim społecznikom i ludziom, którzy poświęcali się dla wspólnego dobra. Nie szczędzili swojego życia i poświęcenia dla innych, często w o wiele bardziej trudnych i nieprzyjaznych czasach, także w okresie wojen, okupacji i zniewolenia.

Kolejnym punktem obrad było powołanie komisji skrutacyjnej, która odpowiedzialna była za przeprowadzenie wyborów (poprzez głosowanie tajne – dop. red.) na Przewodniczącego Rady Gminy Łużna a także Wiceprzewodniczącego. W wyniku głosowania, nowym przewodniczącym Rady Gminy Łużna został Tomasz Ptaszek z Woli Łużańskiej, natomiast zastępcą Sławomir Kostrzewa z Szalowej. Podczas kolejnych punktów sesji powołano składy komisji działających przy Radzie Gminy oraz przewodniczących Komisji Rewizyjnej (wybrana została Magdalena Mituś) oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (wybrano Krzysztofa Kotowicza).

Radnymi Gminy Łużna kadencji 2018-2023 są:

1. Józef Bogusz
2. Krzysztof Broński
3. Natalia Dusza
4. Andżelika Hudzik
5. Grzegorz Kosiński
6. Krzysztof Kotowicz
7. Sławomir Kostrzewa
8. Magdalena Mituś
9. Tomasz Parat
10. Tomasz Ptaszek
11. Piotr Szczerba
12. Barbara Tabiś
13. Łukasz Turski
14. Grzegorz Zięba
15. Katarzyna Zych

Materiał filmowy z I Uroczystej Sesji Rady Gminy Łużna kadencji 2018-2018:

Wystąpienie wójta po zaprzysiężeniu:

Transmisja online:

fot. J.Kieroński