Zobacz również: Bobowa24.pl
PWSZ oferta edukacyjna
7 grudnia 2018 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Gmina Łużna, Urząd Gminy
Radni przyjęli nowe stawki za odpady w 2019 roku. O ile pójdą w górę?
Radni przyjęli nowe stawki za odpady w 2019 roku. O ile pójdą w górę?

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rosną w wielu gminach. Bezpośredni wpływ na ten stan ma wzrost kosztów składowania śmieci na wysypiskach. W przypadku Gminy Łużna koszt odebranych odpadów w I półroczu 2018 roku wzrósł o ok. 33%, porównując z analogicznym okresem w 2017 roku.

Wprowadzona 20 lipca br. nowelizacja ustawy o odpadach wprowadza m.in.: skrócenie okresu magazynowania odpadów, obowiązek wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów, zmianę zasad wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności związanej z odbieraniem i gospodarowaniem odpadami. Zmiany, których autorem było Ministerstwo Środowiska, były podyktowane coraz częstszymi zjawiskami porzucania odpadów jak również pożarami składowisk śmieci. Dostosowanie przedsiębiorstw do nowych obostrzeń spowodowało wzrost cen odbioru odpadów.

Niestety nie tylko ceny poszły w górę ale także ilość produkowanych śmieci. Według przeprowadzonej przez gminę Łużna analizy za I półrocze 2017 i 2018 roku okazało się, że ilość odebranych opadów zmieszanych wzrosła o 21%, segregowanych o 25%, a wielkogabarytowych aż 42%. Jedynie w przypadku odpadów remontowo-budowalnych zebrano ich 27% mniej (7,4 tony zamiast 10,1). Sumarycznie odnotowano wzrost ilości śmieci o 23%.

Decyzją radnych zebranych podczas III Sesji Rady Gminy Łużna w 2019 roku stawka za opady segregowane wyniesie 8,5zł (o 1,5zł więcej niż w 2018roku), zaś w przypadku zmieszanych 17zł (o 2zł więcej niż w 2018 roku).

Sprawdziliśmy jak to wygląda w sąsiednich gminach i tak:
gm. Bobowa
(segregowane wzrost o 1zł z 5,9 na 6,9zł)
(zmieszane wzrost o 3,9zł z 9,9 na 13,8zł)
gm. Moszczenica
(segregowane wzrost o 1,5zł z 7 na 8,5zł)
(zmieszane wzrost o 2,5zł z 13 na 15,5zł)
gm. Ropa
(segregowane wzrost o 2zł z 8 na 10zł)
(zmieszane wzrost o 6zł z 14 na 20zł)
gm. Gorlice
(segregowane wzrost o 1zł z 7 na 8zł)
(zmieszane wzrost o 5zł z 14 na 19zł)

Warto dodać, że śmieci w 2019 roku z terenu gminy Łużna odbierze podobnie jak w latach poprzednich firma SUEZ Malopolska Sp. z o.o. Kwota za wykonanie usługi po przetargu w bieżącym roku wyniesie 935 501,40zł i jest o 185630,4zł wyższa niż w roku poprzednim – tj. 749 871,00 (wzrost o ok. 24,5%). Może się jednak okazać, że odpadów wciąż będzie przybywało a wtedy ostateczny rachunek na koniec 2019 roku będzie jeszcze wyższy.

Podczas dzisiejszej sesji, wójt gminy Mariusz Tarsa apelował do radnych a także przybyłych na obrady gości (sołtysów i dyrektorów szkół) o edukację mieszkańców w zakresie segregacji śmieci a także uczciwość samych mieszkańców. Zdarza się bowiem, że osoby deklarują gromadzenie odpadów w sposób selektywny a wydają wyłącznie worki ze śmieciami zmieszanymi.

– Podwyżka opłat za śmieci była nieunikniona – powiedział naszemu portalowi Mariusz Tarsa Wójt Gminy Łużna. – Mamy problem ze zbilansowaniem się kosztów odbioru odpadów komunalnych. Ustalony wzrost stawek za odbiór śmieci nie pokryje całego deficytu jaki mamy po przetargu rozstrzygniętym jeszcze w we wrześniu br. ale na pewno ograniczy go w jakimś stopniu. Działania zmierzające do niwelacji deficytu w wydatkach na gospodarowanie odpadami prowadzimy już od kilku lat. Już w poprzedniej kadencji zmieniliśmy system gosdpoarowania nimi, wtedy ta dziura w budżecie sięgała około trzystu tysięcy złotych. W tym momencie jest ona znacznie mniejsza, jednak nadal ten problem istnieje dlatego stawki za opłaty musiały pójść w górę jednak staraliśmy się je ograniczyć do niezbędnego minimum. Od następnego roku, przygotowując przetarg na gospodarowanie odpadami zamierzamy podjąć dyskusję oraz konsultacje tak aby ten system jeszcze bardziej usprawnić, by ten koszt wywozu odpadów był niższy oraz by mieszkańcy wywiązywali się z obowiązku segregacji śmieci. 

fot. M.Książkiewiczm10-IMG_9752