Zobacz również: Bobowa24.pl
Praca dla cieśli, budowlańców w Niemczech, Stawki w euro
5 grudnia 2018 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Gmina Łużna, Urząd Gminy
Zmiany na stanowisku Sekretarza Gminy Łużna! Urzędem pokieruje Teresa Burkot
Zmiany na stanowisku Sekretarza Gminy Łużna! Urzędem pokieruje Teresa Burkot

W dniu 3 grudnia br. nastąpiła zmiana na stanowisku Sekretarza Gminy Łużna. Decyzją wójta Mariusza Tarsy funkcję tą objęła Teresa Burkot, zajmująca się dotychczas obsługą Rady Gminy oraz archiwum zakładowym Urzędu.

– Jest mi niezmiernie miło poinformować, że od 3 grudnia br. stanowisko Sekretarza Gminy Łużna pełni pani Teresa Burkot, wieloletni pracownik Urzędu Gminy Łużna – powiedział naszemu portalowi Mariusz Tarsa, wójt Gminy Łużna. – W ostatnich latach, Pani Teresa zajmowała się obsługą Rady Gminy oraz archiwum zakładowym. Dała się poznać jako osoba kompetentna, odpowiedzialna oraz sumienna. Z wielkim zaangażowaniem współpracowała z jednostkami OSP z terenu gminy Łużna, koordynując ich zaopatrzenie, ewidencjonując zakupy a także nadzorując prawidłowość dokumentacji związanej z działalnością OSP. Jestem w pełni przekonany, że pani Teresa Burkot sprawdzi się na tym stanowisku. Przy tej okazji chciałbym podziękować panu Wiesławowi Duszy, który pełnił funkcję sekretarza Gminy Łużna od 2002 roku. Gratuluję także nowej Pani Sekretarz!

Teresa Burkot jest pracownikiem Urzędu Gminy w Łużnej od 21 lat. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczynała od stanowiska młodszej księgowej. Następnie zajmowała się obsługą Rady Gminy. Wśród wielu obowiązków wynikających z zakresu czynności warto wymienić m.in.:
– wykonywanie zadań związanych z obsługą wyborów do rad sołeckich, rad gminnych, powiatowych, sejmiku, sejmu, senatu, prezydenckich, parlamentu UE oraz innych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– wykonywanie zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów na ławników do sądów powszechnych,
– wykonywanie zadań związanych z organizacją i obsługą referendum,
– przygotowanie projektów oraz zmian w dokumentach związanych z funkcjonowaniem Gminy,
– organizacja spotkań Wójta Gminy z sołtysami wraz z ich obsługą,
– obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Gminy i jej organów oraz samorządów mieszkańców,
– prowadzenie rejestru aktów prawnych uchwalanych przez Radę Gminy,
– prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego,
– współpraca z organizacjami społecznymi i politycznymi,
– współpraca z sołectwami oraz organizacjami pozarządowymi z zakresu opracowywania wniosków oraz zadań mających wpływ na rozwój gminy,
– prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia na terenie Gminy,
– realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Gminie,
– bieżąca współpraca z jednostkami PSP, powiatowymi oraz Gminnymi i Wiejskimi jednostkami OSP
– koordynacja zaopatrzenia jednostek OSP z terenu Gminy w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe, środki alarmowania i łączności,
– ewidencja zakupów dokonywanych przez jednostki OSP oraz ich bieżące rozliczanie,
– nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji związanej z eksploatacją, naprawami, przeglądami i konserwacją sprzętu przeciwpożarowego w poszczególnych jednostkach OSP,
– prowadzenie archiwum zakładowego

Dotychczasowy sekretarz Wiesław Dusza, od 3 grudnia br. odpowiada za obsługę cmentarzy komunalnych, opiekę nad zabytkami oraz miejscami pamięci narodowej.

fot. M.Książkiewicz