Zobacz również: Bobowa24.pl
10 stycznia 2019 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Gmina Łużna, Samorząd
Budżet na rok 2019 wyniesie blisko 52 mln złotych. Radni przyjęli go jednogłośnie! (TV)
Budżet na rok 2019 wyniesie blisko 52 mln złotych. Radni przyjęli go jednogłośnie! (TV)

W ostatni piątek 2018 roku (tj. 28 grudnia ub.r.) odbyła się IV sesja Rady Gminy Łużna, w której porządku obrad znalazło się głosowanie nad Uchwałą Budżetową Gminy Łużna z autopoprawkami na 2019 rok. Ponieważ tegoroczny budżet jest największym w historii Gminy (wyniesie blisko 52mln złotych) radni nie mieli łatwej decyzji.

Dzięki licznym konsultacjom podczas prac poszczególnych komisji, głosowanie na IV Sesji Rady Gminy Łużna w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej przebiegło jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały było 14 głosów za na 14 obecnych na sali radnych.

Czego można się spodziewać w tegorocznym budżecie gminy Łużna? Aż 17,8 mln złotych w wynoszącym 51,9mln złotych budżecie na rok 2019 stanowią wydatki majątkowe. Największą sumę po stronie wydatków majątkowych możemy zobaczyć w dziale 900, czyli Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zaplanowane wydatki gminy, tylko w tym dziale, wyniosą blisko 10 mln złotych. W ramach tej kwoty przewidziano m.in. budowę kanalizacji sanitarnej w Mszance (etap II, część I), budowę kanalizacji sanitarnej w Woli Łużańskiej (etap III), jak również wykonanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu doprowadzającego wodę pitną do gminy Łużna (z Bobowej – dop. red) oraz dokumentację kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej w Woli Łużańskiej. Dział ten obejmuje także działania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (będzie aż 2,84 mln złotych na ograniczenie niskiej emisji oraz odnawialne źródła energii) oraz oświetlenia ulic, placów i dróg (gmina na ten cel przeznaczy ok. 200 tys. złotych).

Warto wymienić także plany dotyczące przebudowy centrum wsi Łużna (II etap – budowa parkingu przy kościele), na którą zabezpieczono środki w wysokości blisko 1 mln złotych (z czego ponad 50% stanowić będzie dotacja). W planie wydatków majątkowych są także zadania, które rozpoczęto w 2018 roku – budowa Wiejskiego Domu Kultury w Biesnej lub których zakończenie przesunięto na bieżący rok – boiska wielofunkcyjne w Łużnej oraz Woli Łużańskiej.

W uchwale budżetowej na rok 2019 znajdziemy także zapisy m.in. o: dotacji celowej dla powiatu gorlickiego na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej z gminną w Szalowej, dotacjach celowych dla OSP z terenu gminy Łużna, modernizacji budynku OSP Łużna czy budowy siłowni ogólnodostępnej w Łużnej.

Z Funduszu Sołeckiego zaplanowano:
Sołectwo Biesna – 49 425,17 zł (remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Biesna-Wesołów-Las)
Sołectwo Łużna – 75 512,50 zł (zakup tłucznia na remont dróg gminnych, zakup urządzeń na plac zabaw do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łużnej, dokumentacja techniczna na budowę i montaż oświetlenia ulicznego drogi Łużna-Wesołów, oświetlenie drogi Łużna-Centrum na odcinku od kościoła do drogi powiatowej w kierunku Staszkówki oraz na odcinek drogi do cmentarza komunalnego, zakup wyposażenia kuchni)
Sołectwo Mszanka – 51 602,50 zł (budowa oświetlenia drogi Mszanka-Bystra, wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi Mszanka-Kozica)
Sołectwo Szalowa – 67 842,50 zł (budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bieśnik)
Sołectwo Wola Łużańska – 52 462,50 zł (wyposażenie sali oraz termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Woli Łużańskiej, wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym, zakup tłucznia na utwardzenie placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym, wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego, dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych)

O szczegółach uchwały budżetowej opowiedział naszemu portalowi Mariusz Tarsa, wójt gminy Łużna: – To ważny dzień dla samorządu naszej gminy, przyjęliśmy uchwałę budżetową na rok 2019, przyjęliśmy ją jednogłośnie przy czternastu obecnych na sali radnych. Dla mnie to duży sukces i bardzo się z tego powodu cieszę, dziękując jednocześnie wszystkim radnym za przyjęcie budżetu z autopoprawkami. Dziękuję także służbom finansowym, referatowi budżetowemu Urzędu Gminy Łużna, który przygotował projekt uchwały. Budżet gminy Łużna na 2019 rok jest największy od wielu lat. To ponad 50 mln złotych, z czego wiele działań to zadania inwestycyjne. Budżet ten przygotowywał mój poprzednik, wprowadziliśmy do niego jednak moje autopoprawki oraz uwagi samych radnych. Przyjęty przez nas budżet jest rozwojowy. Wychodzi naprzeciw temu, co jest dla mieszkańców gminy Łużna najważniejsze, a więc jest to jak najszybsza budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Chcemy się otworzyć również na nowe kierunki, jeśli chodzi o pozyskanie wody do gminy. W przypadku kanalizacji chcemy, realizować to, co został już rozpoczęte, mam tu na myśli Mszankę czy Wolę Łużańską. Woda potrzebna jest nam wszystkim i będę robił wszystko, aby przewidzieć zarówno wykonanie, jak i projektowanie wodociągów na terenie gminy Łużna. Mam nadzieję, na wsparcie ze strony Sejmiku Województwa Małopolskiego, zwłaszcza radnej z naszego okręgu pani Jadwigi Wójtowicz, że tak jak rozpoczęła, tak i dalej będzie toczyć bój o naszą gminę, o pozyskanie środków na ten cel. Liczę także, na dobrą współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska poprzez wykorzystanie preferencyjnych warunków finansowania jakie instytucja ta nam oferuje. Budżet gminy Łużna na rok 2019 to także oświata, opieka społeczna. Środki na te kwestie także zostały zabezpieczone. Przyjęta uchwała budżetowa na 2019 rok ma nam pozwolić na bezpieczne oraz spokojne funkcjonowanie gminy w 2019 roku. Umożliwić realizację zadań, do których jesteśmy zobowiązani jak i także tych, które wpłyną na rozwój całej naszej gminy. Wśród inwestycji na 2019 rok, mamy także te, które zostały już rozpoczęte w ubiegłym roku. Jest to m.in. budowa Wiejskiego Domu Kultury w Biesnej, która musi zostać zakończona w bieżącym roku. Doglądając tej inwestycji, uczestnicząc w radach budowy, śmiem twierdzić, że tak będzie. Inwestycja w Biesnej, to duże wyzwanie dla budżetu gminy, ponieważ całkowity koszt budowy to prawie 5mln złotych. Liczę, że rozliczenie tego zadania pójdzie tak sprawnie jak same prace budowlane. Z zadań, jakie musimy rozliczyć w 2019 roku, jest również budowa boisk wielofunkcyjnych w Łużnej oraz Woli Łużańskiej. Dofinansowanie, które mamy otrzymać na ten cel z Ministerstwa Sportu i Turystyki przeszło na ten rok. Aby zamknąć jednak ten temat, musimy dokonać odbioru obiektu, który ze względu na obecny stan wykonania inwestycji oraz braki w dokumentacji technicznej, a do której przedstawienia był zobowiązany wykonawca, nie jest możliwy. Tyle, jeśli chodzi o zadania, które musimy kontynuować. W nowym budżecie zabezpieczyliśmy środki finansowe m.in.: na budowę dróg gminnych, dotację celową dla powiatu gorlickiego na zadanie dotyczące rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej, przebudowę centrum wsi Łużna, dotacje celowe dla jednostek OSP z terenu gminy, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, budowę i projekt oświetlenia jak również kulturę fizyczną.

– Ostatnia sesja 2018 roku była dla nas radnych bardzo ważna, ponieważ podejmowaliśmy uchwałę budżetową – dodaje Tomasz Ptaszek, przewodniczący Rady Gminy Łużna. – Było to ciężkie zadanie, projekt uchwały był bowiem przygotowany jeszcze przez poprzedniego wójta, natomiast po wyborach wśród rady jest bardzo dużo młodych, nowych ambitnych radnych dlatego niezbędna okazała dokładna analiza projektu. Aby dokładnie omówić poszczególne zadania budżetu na rok 2019 jak i autopoprawki wprowadzone przez obecnego wójta Gminy Łużna, niektóre komisje działające przy naszej Radzie Gminy obradowały nawet po trzy razy. Oczywiście jak w każdym budżecie są punkty sporne, gdzie każdy radny chciałby jak najwięcej środków zabezpieczyć dla swojego sołectwa jednak kierując się dobrem całej gminy doszliśmy do konsensu. Najlepszym tego obrazem jest jednogłośny wynik głosowania nad tą uchwałą, co bardzo dobrze rokuje na przyszłość.

Obejrzyj materiał filmowy:

fot. J.Kieroński