Zobacz również: Bobowa24.pl
17 stycznia 2019 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Biesna, Inwestycje
Mury Wiejskiego Domu Kultury w Biesnej pną się do góry!
Mury Wiejskiego Domu Kultury w Biesnej pną się do góry!

W połowie października 2018 roku rozpoczęła się budowa Wiejskiego Domu Kultury w Biesnej wraz z infrastrukturą towarzysząca. Wykonawcą tej inwestycji jest firma budowlana Termo-Bud z Cieniawy, a całkowita wartość tego zadania po przetargu wyniosła ostatecznie aż 4 932 075,71zł.

„Wsparcie integracji społecznej poprzez zapewnienie dostępu mieszkańcom obszaru rewitalizacji do atrakcyjnej oferty kulturalno-edukacyjno-artystycznej niedostępnej z powodu niskiego statusu materialnego poprzez budowę Wiejskiego Domu Kultury w Biesnej wraz z niezbędnymi ciągami komunikacyjnymi” to pełna nazwa zadania realizowanego przez Gminę Łużna w sołectwie Biesna.

Środki na realizację tej inwestycji pochodzą w głównej mierze (ok. 62% kosztów kwalifikowanych – 3,142mln zł) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Pozostała część, w wysokości ok. 2 mln złotych stanowią środki własne z budżetu gminy Łużna.

W zakresie rzeczowym projektu znajduje się:
– budowa Wiejskiego Domu Kultury w Biesnej wraz z wewnętrznymi instalacjami (wod-kan, C.O., gaz, energia elektryczna, teletechnika, wentylacja mechaniczna i klimatyzacja) oraz zakupem niezbędnego wyposażenia stanowiącego środki trwałe,
– zagospodarowanie terenu obejmujące budowę nawierzchni, placów utwardzonych oraz miejsc parkingowych,
– budowę infrastruktury technicznej obejmującej budowę zbiornika na nieczystości sanitarne oraz budowę zbiorników przeciwpożarowych,
– budowę oświetlenia całego terenu.

Zgodnie ze złożonym do Regionalnego Programu Operacyjnego wnioskiem, obiekt zostanie przekazany w bezpłatne użytkowanie Gminnego Ośrodka Kultury, który prowadził tam będzie działalność w zakresie upowszechniania kultury i bibliotekoznawstwa.

Obecnie wykonane są mury budynku, a prace budowlane skupiają się wokół więźby dachowej.

– Myślę, że możemy być spokojni o termin zakończenia tej inwestycji ponieważ prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem – mówi Mariusz Tarsa, wójt gminy Łużna. –  Zastanawiamy się nad sposobem zabezpieczenia Wiejskiego Domu Kultury w wodę oraz sieć wodno-kanalizacyjną. Możliwe, że zaplanowane na ten rok w budżecie gminy, działania związane z pozyskaniem wody od Gminy Bobowa, pozwolą na rozwiązanie tego problemu.

Rada budowy z udziałem wójta w dn. 20 grudnia ub.r.

Postęp prac na 16 stycznia 2019 roku.