Zobacz również: Bobowa24.pl
Kianto Velux okna Łużna
Praca dla cieśli, budowlańców w Niemczech, Stawki w euro
15 stycznia 2019 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Gmina Łużna, Komunikaty
Poszukiwany animator sportu na ORLIK w Szalowej
Poszukiwany animator sportu na ORLIK w Szalowej

Wójt Gminy Łużna informuje, że do jutra, dn. 16 stycznia br. do godziny 11 można aplikować na stanowisko Animatora Sportu na Kompleksie Boisk Sportowych w Szalowej w  ramach  programu  „Lokalny Animator Sportu 2019”. Wszelkie dokumenty można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łużnej.

Forma umowy: umowa zlecenie zawarta będzie na okres 9 miesięcy (od 1 marca do 30 listopada 2019 roku)
Czas pracy: 69 godzin w miesiącu, praca również w soboty i niedziele.

Wśród najważniejszych wymagań jakie stawia się kandydatowi na animatoru sportu jest:
1) ukończenie 18 roku życia,
2) niekaralność za przestępstwa umyślne, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane na kierunku wychowania fizycznego lub turystyki i rekreacji) posadanie kwalifikacji i uprawnień trenera lub instruktora sportu.

Więcej szczegółów można znaleźć w ogłoszeniu wójta z dn. 3 stycznia br.: https://bip.malopolska.pl/ugluzna,a,1538724,ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-animatora-sportu-na-kompleksie-boisk-sportowych-w-szalowej-w-rama.html

Termin składania dokumentów został wydłużony do dn. 16 stycznia br. do godziny 11 w sekretariacie Urzędu Gminy Łużna.