Zobacz również: Bobowa24.pl
PWSZ oferta edukacyjna
9 stycznia 2019 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Gmina Łużna, Komunikaty
UWAGA! Skażona woda w czterech ujęciach. Trwają działania naprawcze!
UWAGA! Skażona woda w czterech ujęciach. Trwają działania naprawcze!

9 stycznia br. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach powiadomił Urząd Gminy w Łużnej o braku przydatności wody w czterech ujęciach, z których korzysta Szkoła Podstawowa w Łużnej, Szkoła Podstawowa nr 1 w Łużnej, Gmina Łużna oraz Szkoła Podstawowa w Woli Łużańskiej.

Komunikat w sprawie braku przydatności wody do spożycia na terenie Gminy Łużna jaki wydał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach dotyczy czterech ujęć:

  1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej – Łużna 723
  2. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Łużańskiej
  3. Gminy Łużna – Łużna 634
  4. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łużnej – Łużna 90

W trzech studniach oraz ujęciu, z którego korzysta Gmina Łużna stwierdzono skażone bakterią z grupy coli, natomiast w przypadku Ośrodka Zdrowia oraz Szkoły w Woli Łużańskiej stwierdzono także zawyżoną mętność. W związku z zaistniałą sytuacją wójt Gminy Łużna zebrał  zespół kryzysowy celem przeprowadzenia działań naprawczych a pracownicy Urzędu Gminy natychmiast poinformowali wszystkich zainteresowanych.

– W próbkach wody wykryto bakterię z grupy coli – powiedział naszemu portalowi Mariusz Tarsa wójt gminy Łużna. – Z ujęć tych korzystają szkoły oraz kilka budynków w centrum Łużnej. Ponieważ korzysta z nich nie wielka liczba odbiorców dlatego natychmiast gdy otrzymałem informację o niezdatności wody pracownicy Urzędu Gminy poinformowali osobiście zainteresowanych. Została także zamknięta gminna stołówka. Młodzież otrzymywała zastępczo suchy prowiant natomiast najmłodsi w przedszkolach mieli dostarczane posiłki ze stołówki w Bobowej. W miejscach ogólnodostępnych zamieściliśmy ogłoszenia o niezdatności wody (na klatach schodowych, drzwiach wejściowych oraz w sanitariatach). Celem przeprowadzenia działań naprawczych zebrałem zespół kryzysowy, w skład którego weszli pracownicy gminy oraz dyrektorzy szkół, w których ujęciach wykryto bakterię. Niezwłocznie nasze służby rozpoczęły dezynfekcję ujęć poprzez oczyszczenie i chlorowanie. W poniedziałek woda zostanie poddana powtórnemu badaniu. Na czas niedostępności wody zdatnej do spożycia, przygotowaliśmy dla mieszkańców wodę pitną w beczce, którą umiejscowiliśmy w garażu OSP Łużna. Gdy tylko wyniki próbek wody będą pozytywne ujęcia zostaną ponownie udostępnione użytkownikom.

– W momencie gdy otrzymaliśmy sygnał z laboratorium o obecność bakterii z grupy coli powiadomiłam telefonicznie wójta Gminy Łużna o tym fakcie, jeszcze przed przygotowaniem i przesłaniem decyzji w formie papierowej – mówi Jadwiga Wójtowicz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach. – Z informacji jakie posiadam wójt od razu podjął działania naprawcze.