Zobacz również: Bobowa24.pl
Kianto Velux okna Łużna
Internet Światłowodowy Łużna, Szalowa, Wola Łużańska
4 lutego 2019 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Edukacja, Gmina Łużna
Jaką drogę zawodową wybrać? W podjęciu decyzji pomaga Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Łużnej
Jaką drogę zawodową wybrać? W podjęciu decyzji pomaga Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Łużnej

Gmina Łużna jest partnerem projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego). Projekt ma na celu przede wszystkim podniesienie zdolności podejmowania właściwych decyzji dotyczącej dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Celem projektu jest także zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego.

W ramach tego projektu dla uczniów klas III gimnazjum organizowane są różne formy wsparcia m.in.:
–  zajęcie warsztatowe i indywidualne,
–  spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,
–  udział w targach edukacyjnych,
–  udział w „Festiwalu zawodów” w Krakowie,
–  poradnictwo indywidualne,
–  praca nad przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania dla uczniów,
–  wycieczki do zakładów pracy.

Zadania wynikające z projektu realizowane są m.in. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Łużnej.

– W grudniu 2018 r. odbyły się dwa spotkania uczniów  z przedstawicielami różnych zawodów – mówi Monika Skrobot, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Łużnej. – Uczniowie spotkali się z przedstawicielami zawodów mundurowych: policji, straży pożarnej i służby więziennej. Drugie spotkanie dotyczyło zawodów służby zdrowia. Uczniowie spotkali się z ratownikami medycznymi i uczestniczyli w warsztatach udzielania pierwszej pomocy. Warsztaty te przygotowali studenci z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Uczniowie pytali funkcjonariuszy mundurowych i ratowników medycznych o specyfikę ich pracy, zakres codziennych obowiązków oraz wydarzenia ze służby, które najsilniej zapisały się w ich pamięci. Mogli także dowiedzieć się, jakie wymagania stawiane są przed kandydatami do każdej ze służ. Być może wśród zebranych uczniów ktoś zostanie funkcjonariuszem służb mundurowych lub ratownikiem medycznym. 

 
fot. ZSP nr 1 w Łużnej