Zobacz również: Bobowa24.pl
6 lutego 2019 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Gmina Łużna, Samorząd, Turystyka
Marka „Carpathia” szansą nie tylko dla powiatu ale również gminy Łużna
Marka „Carpathia” szansą nie tylko dla powiatu ale również gminy Łużna

W miniony poniedziałek, 4 lutego br. w Urzędzie Gminy Sękowa odbyło się spotkanie konsultacyjne Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska poświęcone rozwojowi marki „Carpathia”. Konferencję poprowadził Dawid Lasek, prezes stowarzyszenia.

Na samym początku prezes stowarzyszenia przybliżył obecnym na sali samorządowcom cele jakie stawia sobie reprezentowana przez niego instytucja na najbliższy okres, zwłaszcza postęp prac nad marką „Carpathia”.

– Zrobiliśmy już bardzo dużo dla rozwoju tego regionu, jednak kolejnymi działaniami w ramach Euroregionu Karpackiego możemy wypracować mechanizmy, które ten rozwój jeszcze bardziej przyśpieszą – powiedziała podczas spotkania Małgorzata Małuch wójt gminy Sękowa, inicjatorka spotkania.
W spotkaniu wziął udział starosta gorlicki Maria Gubała, starosta jasielski Adam Pawluś, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając oraz samorządowcy z terenu powiatu gorlickiego, wśród nich: Małgorzata Małuch – wójt gminy Sękowa, Jan Przybylski – wójt gminy Gorlice, Jerzy Wałęga – wójt gminy Moszczenica, Rafał Kukla – burmistrz miasta Gorlice a także Mariusz Tarsa – wójt gminy Łużna.
Konferencja miała na celu omówienie oczekiwań jakie stawiają samorządowcy wobec stowarzyszenia. Poruszano sprawę poprawy infrastruktury drogowej, zniesienie barier komunikacyjnych, budowę parkingów dla autobusów jak i camperów, dostępność przewodników w tym przewodników znających języki obce. Konsultowano także pomysł przygotowania oferty kilkudniowej wycieczki po całym regionie, uwzględniając najciekawsze miejsca.
Głos w dyskusji zabrał także wójt gminy Łużna Mariusz Tarsa: – Nasz teren, nasze gminy łączy jedna bardzo bolesna ale jakże ważna dla historii – bitwa Gorlicka. Mamy wiele obiektów związanych z tym historycznym wydarzeniem, chociażby gontynę w Łużnej jednak brak jest przewodnika, który oprowadziłby turystę, opowiedział dzieje związane z naszym regionem, z samą bitwą. Dobrze by było aby taki przewodnik znał język angielski, jak również niemiecki czy włoski, zwłaszcza, że odwiedza nas sporo zagranicznych turystów. Dodatkową atrakcją mógłby być pociąg retro, który już dzisiaj cieszy się bardzo dużą popularnością a bilety na niego rozchodzą się w ekspresowym tempie. Obecnie na linii Nowy Sącz – Stróże – Jasło kursuje raz, góra dwa razy do roku. Dobrze aby pociąg retro stał się sezonową, cykliczną atrakcją.  Niezbędne jest także wykonanie infrastruktury towarzyszącej tym miejscom, mam tu na myśli parking czy lokale gastronomiczne. Środków finansowych na takie działania nie jest zbyt dużo, dlatego z nadzieją patrzymy na podejmowane przez stowarzyszenie Euroregion Karpacki inicjatywy. Jako gmina Łużna deklarujemy pełne zaangażowanie w projekcie podejmowanym przez stowarzyszenie. Wspólna oferta turystyczna, przemyślany rozwój infrastruktury powinien pomóc nam przyciągnąć większą ilość odwiedzających nasze piękne strony.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska jest stowarzyszeniem działającym na podstawie Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Stowarzyszenie skupia na zasadach członków wspierających jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Podkarpackiego 59 JST) i Województwa Małopolskiego (1 JST – Gmina Ropa ). Stowarzyszenie stanowi również krajową strukturę Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki funkcjonującego na obszarach przygranicznych Polski, Ukrainy, Słowacji, Rumunii i Węgier. Sam Związek nie jest organizacją w rozumieniu prawa międzynarodowego, nie jest więc podmiotem a jedynie formą współpracy politycznej. Swoje cele realizuje poprzez struktury krajowe. Misją stowarzyszenia jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

fot. M.Książkiewicz