Zobacz również: Bobowa24.pl
14 marca 2019 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Gmina Łużna, Straż pożarna
Wójt Tarsa: „Strażacy to ważna grupa naszego społeczeństwa. Będziemy walczyć o każdą złotówkę”
Wójt Tarsa: „Strażacy to ważna grupa naszego społeczeństwa. Będziemy walczyć o każdą złotówkę”

Spotkanie informacyjne „Małopolskie Remizy” w Łącku, wizyta u Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki, poszukiwanie programów dedykowanych strażakom, udział w zebraniach strażackich to tylko niektóre działania jakie wójt Mariusz Tarsa wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy podejmuje aby poprawić sytuację strażaków ochotników zrzeszonych w jednostkach OSP na terenie gminy.

– Na dzień dzisiejszy zauważamy co najmniej kilka potrzeb w zakresie działalności strażaków ochotników w naszej gminie – powiedział naszemu portalowi Mariusz Tarsa, wójt gminy Łużna. – Najważniejszą sprawą jest zakup średniego wozu bojowego dla jednostki OSP Szalowa oraz ukończenie remontu remizy OSP Łużna. Druhowie z Szalowej, których jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dysponują obecnie dwoma pojazdami, z których jeden to wysłużony 33-letni STAR a drugi 36-letni MERCEDES. Aby strażacy mogli skutecznie, a przede wszystkim z zachowaniem swojego bezpieczeństwa, nieść pomoc naszym mieszkańcom niezbędny staje się zakup nowego wozu. Zakup średniego samochodu bojowego to koszt około 700-800 tysięcy złotych. Przy zabezpieczeniu wkładu własnego w budżecie gminy możemy podjąć próby aplikacji o dotację z Komendy Głównej PSP, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy programów realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Montaż finansowy z wcześniej wymienionych instytucji oraz programów, przy współudziale gminy, pozwoliłby zrealizować zakup nowego pojazdu dla OSP Szalowa. Z nadzieją spoglądamy także w stronę Funduszu Sprawiedliwości pozostającego w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości. W latach poprzednich, jednostki z Małopolski korzystały z tych środków. Drugie ważne zadanie na ten rok to ukończenie remontu remizy w Łużnej. Z drobnych prac zrobił się nam poważny remont, jednak po jego ukończeniu, pozostanie wyłącznie termomodernizacja zewnętrzna budynku remizy. Mając na uwadze moje spotkania z druhami podczas zebrań sprawozdawczych we wszystkich jednostkach widzimy konieczność systematycznej wymiany lub uzupełnienia umundurowania. Chcemy aby wszystkie ubrania, z których korzystają strażacy podczas akcji posiadały niezbędne na dzisiejsze czasy certyfikaty. Zadeklarowałem ochotnikom pomoc naszego pracownika, odpowiedzialnego za pozyskiwanie środków. Pierwsze wnioski o dofinansowanie zakupu umundurowania dla poszczególnych jednostek zostały już złożone do KRUS-u.  Cieszę się, że w poszukiwaniu środków finansowych dla strażaków możemy liczyć na merytoryczną pomoc Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach, Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach czy nawet samego wicemarszałka Łukasza Smółki. Deklarację pomocy naszym druhom złożyli także posłowie: Barbara Bartuś oraz Edward Siarka. Widząc zaangażowanie ochotników podczas ostatnich trudnych i wymagających akcji mogę powiedzieć jedno: pieniądze zainwestowane w straż to bezpieczeństwo naszych mieszkańców!

Poniżej galeria zdjęć ze spotkań Wójta Gminy Łużna z samorządowcami oraz parlamentarzystami, jak również z zebrań sprawozdawczych OSP w poszczególnych jednostkach.

fot. M.Książkiewicz / J.Kieroński