Zobacz również: Bobowa24.pl
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
PWSZ oferta edukacyjna
3 marca 2019 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Edukacja, Informacje
Zapisz swoje dziecko do przedszkola! Rekrutacja trwa
Zapisz swoje dziecko do przedszkola! Rekrutacja trwa

Trwa nabór do oddziałów przedszkolnych Samorządowego Przedszkola w Łużnej. Rekrutacja obejmuje dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym ale także uroczonych w latach 2013-2016.

Termin rekrutacji:

od 18 lutego 2019 r. do 8 marca 2019 r. można składać wnioski o przyjęcie
do przedszkola wraz z załącznikami. Rekrutacja obejmuje dzieci:

 • z odroczonym obowiązkiem szkolnym,
 • sześcioletnie (urodzone w 2013 roku)
 • pięcioletnie (urodzone w 2014 roku),
 • czteroletnie (urodzone w 2015 roku),
 • trzyletnie (urodzone w 2016 roku).

Dokumenty można odebrać w sekretariacie Zespołu lub pobrać ze strony internetowej:  www.przedszkole.luzna.pl

DODATKOWE INFORMACJE

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00. Od  nowego roku szkolnego czas pracy przedszkola zostanie wydłużony uwzględniając oczekiwania Rodziców. Godziny bezpłatne, w ramach których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, obowiązują od 8.00 do 13.00. Opłata za godzinę ponad podstawę wynosi 0,50 zł.

Oferta edukacyjna

Zajęcia prowadzone w naszym przedszkolu dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców:

 • zapewniamy dobrą opiekę i wychowanie dzieci oraz bezpieczne warunki pobytu,
 • dbamy o wszechstronny rozwój wychowanków,
 • tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę,
 • wykorzystujemy w pracy atrakcyjne metody nauczania,
 • uwzględniamy indywidualne podejście do każdego dziecka,
 • zatrudniamy wykształconą i ambitną kadrę pedagogiczną,
 • posiadamy duże przestronne sale zajęć wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne,
 • do dyspozycji dzieci jest plac zabaw oraz wielofunkcyjne boisko do zabaw ruchowych;
 • promujemy zdrowy styl życia,
 • jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami.

W przedszkolu organizowane są bezpłatne zajęcia:

 • religia – dwa razy w tygodniu, w każdej grupie wiekowej,
 •  j. angielski – dwa razy w tygodniu w grupach młodszych 15 min./w grupach starszych 30 min. zajęć dydaktycznych,
 • terapia logopedyczna – indywidualna oraz grupowa,
 • terapia pedagogiczna – indywidualna oraz grupowa (posiadamy bogato wyposażony gabinet dla dzieci ze specyficznymi potrzebami rozwojowymi),
 • zajęcia z rytmiki i tańca.

Ponadto dzieci mają możliwość czynnego uczestnictwa w „zajęciach kreatywnych” stymulujących indywidualny rozwój i określających osobiste predyspozycje
i zainteresowania, są to m.in. kółka plastyczne,  zabawy językowe.

Praca wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcza

Oferta edukacyjna przedszkola jest bardzo szeroka – prowadzimy działania logopedyczne, prozdrowotne, proekologiczne, opiekujemy się dziećmi wymagającymi specjalnego wsparcia oraz niepełnosprawnymi (praca indywidualna i w grupach), rozwijamy zdolności
i zainteresowania, promujemy umiejętności dzieci w środowisku lokalnym (strona internetowa, prasa lokalna, wystawy, występy artystyczne, konkursy), dbamy o całościowy rozwój dziecka oraz wzbogacamy formy współpracy z rodzicami (uroczystości, spotkania
i wyjazdy integracyjne, zajęcia otwarte, pogadanki, zebrania, prelekcje). Praca wychowawczo- dydaktyczno –opiekuńcza realizowana jest tak, aby spełniać  oczekiwania dzieci i rodziców. Zadania realizujemy w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa.

Metody stosowane w przedszkolu

Stosujemy tradycyjne metody i formy pracy oparte na metodyce wychowania przedszkolnego oraz nowoczesne rozwiązania, które zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy
i aktywny sposób na osiąganie sukcesów.

Innowacyjne działania to:

 • zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz,
 • zajęcia matematyczne prowadzone wg. programu „Dziecięca matematyka”
  E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej,
 • zajęcia prowadzone „Odimienną metodą nauki czytania” Ireny Majchrzak
  (już w grupie 3-latków),
 • zajęcia prowadzone metodą” Edukacji przez Ruch” wg Doroty Dziamskiej,
 • zajęcia Nauki Czytania prowadzone metodą „Symultaniczno-Sekwencyjną” wg Jagody Cieszyńskiej,
 • zajęcia prowadzone metodą dyscypliny bez nakazu „ Sprytne zabawy wychowujące – Show Pedagogika”,
 • ćwiczenia gimnastyczne metodami twórczymi: C. Orffa, R. Labana, A. i M. Kniessów, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • zajęcia z wykorzystaniem Pedagogiki Zabawy – Klanza.

Organizowane uroczystości i imprezy:

 • Zajęcia adaptacyjne dla dzieci, które po raz pierwszy zostały przyjęte do przedszkola,
 • Dzień Przedszkolaka,
 • Dzień Uśmiechu,
 • Bal warzyw i owoców,
 • Dzień Pluszowego Misia,
 • Andrzejki,
 • Mikołajki,
 • Spotkanie wigilijne,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Walentynki,
 • Bal Karnawałowy,
 • Dzień Mamy i Taty,
 • Dzień Dziecka,
 • Wycieczka dzieci, rodziców i nauczycieli,
 • Uroczyste pożegnanie przedszkola.