Zobacz również: Bobowa24.pl
Praca dla cieśli, budowlańców w Niemczech, Stawki w euro
30 maja 2019 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Gmina Łużna, Samorząd
Małopolski Dzień Samorządowca z udziałem Gminy Łużna
Małopolski Dzień Samorządowca z udziałem Gminy Łużna

We środę, 29 maja br. Przewodniczący Rady Gminy Łużna Tomasz Ptaszek wziął udział w Małopolskim Dniu Samorządowca, zorganizowanym po raz szósty w Starym Sączu, grodzie św. Kingi – patronki samorządowców. Organizatorem wydarzenia było Województwo Małopolskie na czele z Marszałkiem Witoldem Kozłowskim.

Święto samorządowców rozpoczęło się Mszą Świętą w klasztorze Sióstr Klarysek, której przewodniczył biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Leszek Leszkiewicz. Po błogosławieństwie oraz zwiedzaniu zabytkowego klasztoru przybyli do Starego Sącza goście – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, przewodniczący rad, radni oraz przedstawiciele administracji publicznej udali się do Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Na sali wspólnie z samorządowcami znaleźli się również posłowie na Sejm RP: Anna Paluch, Jan Duda, Wiesław Janczyk oraz Józef Leśniak, doradca Prezydenta RP Piotr Nowacki a także sekretarz województwa Wojciech Piech. Gospodarzem spotkania był Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski wraz z wicemarszałkami Łukaszem Smółką i Tomaszem Urynowiczem.

– Święto Samorządu obchodzimy przy okazji kilku ważnych jubileuszy – mówił do zebranych Witold Kozłowski, marszałek Województwa Małopolskiego. – Mija już prawie trzydzieści lat od pierwszych wyborów samorządowych. Mija też dwudziesty rok od powołania do życia samorządów powiatowych i wojewódzkich. Mija też dwudziesta rocznica od kanonizacji św. Kingi na starosądeckich błoniach, której dokonał św. Jan Paweł II. Nasza patronka, daje nam ─ samorządowcom ─ bardzo czytelny wzór do naśladowania. To nakaz, żeby zawsze kierować się dobrem współmieszkańców, współobywateli, dobrem tych wspólnot, którymi z mocy wyborów zarządzamy. To także nakaz, żeby nigdy nie lekceważyć i nie tracić z oczu potrzeb, trosk i bolączek tych, w imieniu których kierujemy sprawami gmin, powiatów i województw.

Samorząd gminy Łużna, reprezentował Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Ptaszek.

– To ogromna radość, że mogę reprezentować gminę Łużna na tak podniosłym wydarzeniu jak Małopolski Dzień Samorządowca – dodaje Tomasz Ptaszek, przewodniczący Rady Gminy Łużna. – Wspólnie z panem Marszałkiem, Wicemarszałkami oraz kolegami dyskutowaliśmy o przyszłości samorządu. Omawiana był również inicjatywa Zarządu Województwa Małopolskiego dotycząca podjęcia przez Sejmik Województwa Małopolskiego rezolucji w sprawie ustanowienia Świętego Jana Pawła II patronem Małopolski. Sam samorządowcem stałem się w 2014 roku, kiedy decyzją wyborców zostałem radnym gminy Łużna. W obecnej kadencji, zgodną wolą radnych objąłem funkcję przewodniczącego rady. Traktuję to jako służba na rzecz mieszkańców naszej gminy.

fot. J.Kieroński