Zobacz również: Bobowa24.pl
14 maja 2019 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Edukacja, Gmina Łużna
Wójt gminy Łużna zabiera głos w sprawie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
Wójt gminy Łużna zabiera głos w sprawie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2

Atmosfera wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Łużnej (przysiółek Zaborówka) od kilku tygodni jest bardzo napięta. Sytuacja lokalowa placówki jest beznadziejna, a problem ten powiększył się odkąd szkoła jest ośmioklasowa. Uczniom brakuje po prostu sal lekcyjnych. 

Jak podkreślił wójt Mariusz Tarsa podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się w dniu 12 maja br. problem „dwójki” jest znany jeszcze od ubiegłej kadencji, kiedy to jako radni dokładnie sprawdzili stan placówki. Niestety wobec niżu demograficznego, gdy z całej Łużnej do klas pierwszych w najbliższych latach będzie uczęszczało około 30-40 dzieci, ciężko utrzymać dwie szkoły. Jeszcze trudniejsza pozostaje sprawa rozbudowy, której koszt oscylowałby około 5-6 mln złotych. Na taką inwestycję, bez odpowiednio wysokiego dofinansowania gminy Łużna nie stać.

Wójt Mariusz Tarsa zwracając uwagę na oczekiwania mieszkańców zaproponował swoje rozwiązanie, które mogłoby poprawić sytuację Szkoły Podstawowej nr 2 w Łużnej.

– Pragnę poinformować Państwa, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz głosowania społeczności szkolnej w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Łużnej, odstępuję od realizacji zaproponowanych przez mnie propozycji – mówi Mariusz Tarsa wójt Gminy Łużna. – Przypominam, że plan zakładał zwiększenie liczby oddziałów przedszkolnych do dwóch oraz pozostawienie klas edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łużnej. Oddziały klas IV – VIII przeniesione byłyby w dotychczasowej formie do Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Łużnej. Sama zaś szkoła w Zaborówce byłaby przekształcona w oddział filialny. Propozycja ta wychodzić miała naprzeciw bardzo trudnej sytuacji lokalowej szkoły oraz uwzględniała fakt dysponowania wolnymi salami przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Łużnej. Zmiana strukturalna wiązała się również z przeprowadzeniem remontu budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Łużnej, utworzeniem stołówki szkolnej na miejscu oraz ogrodu sensorycznego z placem zabaw. Gmina jest w stanie pozyskać środki finansowe na te cele z wykorzystaniem programów Unii Europejskiej i Rządu RP. Odstąpienie od realizacji zaproponowanych zmian oznacza pozostawienie szkoły w jej dotychczasowej strukturze organizacyjnej. Zaznaczam, że moja propozycja w żaden sposób nie zakładała likwidacji szkoły. Informuję jednocześnie, że gmina jest w posiadaniu projektu rozbudowy szkoły oraz będącego w mocy pozwolenia na budowę. Niestety budżet na rok 2019 nie zakładał zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na rozpoczęcie rozbudowy szkoły, nie pojawia się również w najbliższych latach możliwość pozyskania pozabudżetowych środków finansowych w satysfakcjonującej gminę wysokości. Pragnę poinformować, że jakiekolwiek dalsze działania wobec Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Łużnej będą, podobnie jak moja ostatnia propozycja, konsultowane z mieszkańcami w jak najszerszym gronie. Ponadto działania wobec szkoły na Zaborówce zawsze będą podyktowane troską o dobro uczniów. Doceniam i szanuję determinację mieszkańców w walce o szkołę. Każdy Państwa głos jest dla mnie bardzo ważny w realizacji gminnej strategii rozwoju oświaty.

fot. ilustracyjne (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Łużnej)

m1-IMG_1063_zespolSPnr2_zaborowka