Zobacz również: Bobowa24.pl
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
12 czerwca 2019 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Szalowa, Turystyka
Park turystyki i rekreacji upiększył centrum Szalowej
Park turystyki i rekreacji upiększył centrum Szalowej

W ostatnich dniach kwietnia 2019 roku oddano do użytku oraz poświęcono „Park Turystyki i Rekreacji w Szalowej”. Budowa oraz wyposażenie obiektu małej infrastruktury było możliwe dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środkom własnym gminy Łużna.

– Zadanie realizowane było w dwóch etapach – tłumaczy Ryszard Skórski prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Łużna „Pogórze”. – Pierwszym były roboty budowlane: rekultywacja terenu, wykonanie ogrodzenia, wykonanie zadaszenia nad wiatą, przygotowanie miejsc parkingowych oraz wykonanie chodnika z kostki. Drugi etap obejmował zakup i montaż wyposażenia parku rozrywki i rekreacji. Łącznie całe zadanie wyniosło 108 300 złotych.

Gmina Łużna pokryła wkład własny Stowarzyszenia, który wyniósł ok. 9500 złotych. Pozyskanie środków było możliwe dzięki Lokalnej Grupie Działania „Beskid Gorlicki” w ramach prowadzonego naboru do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

– Warto wspomnieć i podziękować za wsparcie zarówno poprzedniemu jak i obecnemu wójtowi, słowo dziękuje należy się dodatkowo Stanisławowi Kaszykowi, sołtysowi a zarazem wicestaroście gorlickiemu – dodaje Bogumiła Śliwa, skarbnik stowarzyszenia. – Dziękujemy serdecznie także pracownikom LGD Beskid Gorlicki w Gorlicach za pomoc w sprawach formalnych.

Dzięki temu, że powstało takie miejsce, zarówno dorośli jak i młodzież, dzieci mogą spędzić atrakcyjnie swój wolny czas. Plac po byłym sklepie „GS” nie był najlepszą wizytówką Szalowej dlatego powstały park tym bardziej dodaje uroku centrum miejscowości.

Bardzo cenne jest to, że inwestycja została zrealizowana przy niewielkim udziale środków własnych – kończy Ryszard Skórki, prezes stowarzyszenia.

W ramach parku powstała wiata, miejsce na ognisko, siłownia na otwartym powietrzu, plac zabaw oraz stół do gry w szachy i pin-ponga. Zamontowano także uchwyty na rowery. Uroczystego poświęcenia obiektu w obecności przedszkolaków, lokalnej społeczności, wójta Gminy Łużna oraz sołtysa dokonał ks. Mieczysław Górski.

fot. M.Książkiewicz