Zobacz również: Bobowa24.pl
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
10 lipca 2019 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Edukacja, Gmina Łużna, Środowisko
Konkurs plastyczny „Moja zielona okolica” rozstrzygnięty!
Konkurs plastyczny „Moja zielona okolica” rozstrzygnięty!

Końcem czerwca (tj. 26.06.br.) w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łużna odbyło się uroczyste wręczanie nagród oraz dyplomów laureatom konkursu plastycznego pn. „Moja zielona okolica”. 

– Celem konkursu było przede wszystkim podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Gminy Łużna – mówi Joanna Drożdż zajmująca w Urzędzie Gminy stanowisko ds.ochrony środowiska oraz utrzymania czystości i porządku. – Ponadto poprzez konkurs chcieliśmy promować postawy proekologiczne oraz poczucie odpowiedzialności za stan środowiska w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Zwracaliśmy także uwagę uczestników na oszczędność zasobów naturalnych oraz obniżenie niskiej emisji

Uczestnicy mogli przygotować pracę w następującej tematyce:
– W jaki sposób dbasz o środowisko?
– Jak będzie wyglądać Twoja okolica, gdy zniknie niska emisja?
– Co należy zrobić, aby powietrze było zdrowsze?
– Jak oszczędzać zasoby naturalne?

Do konkursu mógł się zgłosić każdy mieszkaniec Łużnej, który wykonał prace plastyczną w technice: rysunek, malarstwo, grafika (techniki płaskie) zachowując format pracy A3 lub A4 a następnie zgłosił prace w terminie 21 czerwca 2019 r.

– W wyznaczonym terminie złożono 29 prac – powiedział Mariusz Tarsa, wójt Gminy Łużna. – Najlepszych autorów wyłoniła komisja w składzie: Marta Michalik – przewodniczący komisji, Małgorzata Cetnarowska – członek komisji oraz Joanna Drożdż – członek komisji. Myślę, że większość osób zna powiedzenie czym skorupa za młodu nasiąknie tym na starość trąci. Organizując takie konkursy chcemy promować ekologiczne postawy wśród najmłodszych. Jestem pewien, że to zaowocuje w przyszłości.

Po uwzględnieniu postanowień regulaminu, wyłoniono następujących laureatów:
I miejsce: Aleksandra Dynda
II miejsce: Joanna Pankowska
III miejsce: Maria Sitarz

Wyróżnienie: Aleksandra Kawa

Nagrody zwycięzcom wręczył wójt Gminy Łużna Mariusz Tarsa oraz sekretarz Gminy Łużna Teresa Burkot.

Konkurs organizowany był w ramach projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz Odnawialnych Źródeł Energii” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji– spr.

fot. J.Kieroński