Zobacz również: Bobowa24.pl
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
18 października 2019 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Społeczeństwo, Wola Łużańska
Narodowe Czytanie polskich nowel w Woli Łużańskiej
Narodowe Czytanie polskich nowel w Woli Łużańskiej

W sobotnie popołudnie, 7 września br., w Wiejskim Domu Kultury w Woli Łużańskiej rozbrzmiały nowele Konopnickiej, Sienkiewicza, Reymonta czy Orzeszkowej. Akcja publicznego czytania polskich dzieł literackich zorganizowana została przez Bibliotekę Publiczną w Woli Łużańskiej w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania.

– Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, promowanie rodzimych dzieł literackich oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości – tłumaczy Bronisława Siuta, bibliotekarz w Woli Łużańskiej. – W gronie czytających znaleźli się przedstawiciele grona pedagogicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Łużańskiej, Sołtys wsi, czytelnicy Biblioteki oraz bibliotekarz. Wybranymi w głosowaniu przez internautów utworami ósmej edycji akcji były nowele polskie, które towarzyszyły naszym rodakom, kiedy pod zaborami walczyli o suwerenność naszej Ojczyzny. Teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii. Z zalecanych do czytania nowel wybrano: Dym Marii Konopnickiej, Sachem Henryka Sienkiewicza, Orka Władysława Reymonta i Dobra Pani Elizy Orzeszkowej. Powyższe utwory przeczytane w całości, dostarczyły zarówno słuchaczom jak również osobom czytającym wielu pozytywnych emocji i przemyśleń, czemu dała wyraz dyskusja jaka wywiązała się po skończonej akcji wśród uczestników Narodowego Czytania.

Na zakończenie spotkania posiadacze własnych egzemplarzy nowel, mogli je opieczętować pamiątkową pieczęcią przysłaną Bibliotece przez Kancelarię Prezydenta RP.

fot. M. Książkiewicz