Zobacz również: Bobowa24.pl
Internet Światłowodowy Łużna, Szalowa, Wola Łużańska
6 lutego 2020 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Biesna, Społeczeństwo
Biesna dla seniorów! Wójt odebrał promesę o wartości ponad 1,25 mln złotych
Biesna dla seniorów! Wójt odebrał promesę o wartości ponad 1,25 mln złotych

Już niebawem w Biesnej powstanie Dzienny Ośrodek Wsparcia Seniora, który swą siedzibę będzie miał w nowo-powstałym budynku wiejskiego domu kultury w tejże miejscowości. To kolejne miejsce w Gminie Łużna, gdzie osoby w jesieni życia będą mogły miło i aktywnie spędzić czas.

List intencyjny potwierdzający otrzymanie środków finansowych na ten cel odebrał wójt Gminy Łużna Mariusz Tarsa z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki oraz Marty Malec-Lech członka Zarządu Województwa Małopolskiego. Uroczystość wręczenia listów odbyła się wczoraj, 5 lutego w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Wartość całkowita projektu pn. Biesna dla Seniorów to 1 374 432 złotych, z czego 1 261 872 złotych będzie stanowiło dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wnioskodawcą było Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Ropica Polska, zaś partnerem Gmina Łużna.

– Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Łużna, którzy ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej podstawowej czynności dnia codziennego oraz ich opiekunów faktycznych – tłumaczy Wójt Gminy Łużna Mariusz Tarsa. – W ramach projektu planujemy objąć działaniami łącznie 30 osób. Placówka będzie oferować opiekę w ciągu dnia, w tym posiłki, rehabilitację, zajęcia kulturalno-oświatowe, terapię zajęciową grupową i indywidualną dla podtrzymywania kondycji psychofizycznej, psychoterapię i wspólne z innymi osobami starszymi spędzanie wolnego czasu. Wszystkie zajęcia będą odbywać się pod opieką doświadczonych specjalistów – opiekunów, terapeutów zajęciowych, fizykoterapeutów. Ponadto Osoby otrzymają wsparcie zapewniające utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego, podtrzymania samodzielności i aktywności w celu przeciwdziałania pogłębienia się dysfunkcji związanych z procesem starzenia się i/ lub niepełnosprawności. Dodatkowo projekt zakłada wsparcie dla rodzin/opiekunów faktycznych seniorów poprzez spotkania, poradnictwo, informowanie oraz wsparcie psychologiczne. Ponadto w ramach realizacji projektu zostanie zakupione wyposażenie Dziennego Ośrodka Wsparcia Seniora (DOWS), który zlokalizowany będzie w budynku wiejskiego domu kultury w Biesnej. Budynek jest własnością Gminy Łużna, przeznaczonym m.in. na działalność wspierającą/aktywizującą osoby starsze i niesamodzielne. Wszelkie zakupy wyposażenia  zaplanowane w projekcie przyczynią się do podniesienia jakości oferty świadczonej przez DOWS, a także bezpośrednio wpłyną na działania terapeutyczne oraz inne zapewniające utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego, samodzielności i aktywności uczestników zajęć.

Projekt, który realizowany będzie w Biesnej jest jednym z 35 projektów wybranych do dofinansowania  w ramach Podziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT oraz Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR RPO WM 2014-2020 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył ogółem kwotę 78,4 miliona złotych na realizację wszystkich 34 zadań.

fot. M.Książkiewicz