Zobacz również: Bobowa24.pl
27 października 2020 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Społeczeństwo, Łużna
Łużna: stowarzyszenie „Dwójka” aktywnie działa!
Łużna: stowarzyszenie „Dwójka” aktywnie działa!

W styczniu 2020 r. powstało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego „Dwójka”. Od początku swej działalności stawia na rozwój Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Łużnej, pozyskiwanie dodatkowych funduszy oraz na pomoc potrzebującym i pokrzywdzonym przez los.

Najnowszą inicjatywą Stowarzyszenia jest realizacja projektu w ramach programu FIO Małopolska Lokalnie 2020. Głównym założeniem i celem projektu jest promocja działań podejmowanych przez Stowarzyszenie na jak najszerszym forum. Na ten cel pozyskano 5 000 zł, które zostały przeznaczone na zakup laptopa oraz drukarki, które będą wykorzystywane w bieżącej działalności Stowarzyszenia. Ponadto w ramach projektu powstała strona internetowa Stowarzyszenia oraz jego profil na Facebooku, wydano również gazetkę szkolną „Dwójka”. Wszystkie te działania miały jeden cel – popularyzację Stowarzyszenia, jego inicjatyw oraz zachęcenie wszystkich do włączenia się w jego działania.

Autorką wniosku grantowego jest radna Gminy Łużna Andżelika Hudzik, pełniąca także funkcję koordynatora projektu. Asystentem koordynatora jest dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Izabela Szuwalska, a nad dodatkowymi pracami czuwają: Agata Halik – Cieśla, Maria Przybylska i Agata Świniarska.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż wszyscy zaangażowani w realizację projektu pracowali w ramach wolontariatu.

BROSZURA INFORMACYJNA o Stowarzyszeniu Dwójka oraz jego działalności – kliknij TUTAJ.

Filmik ilustrujący działalność Stowarzyszenia „Dwójka”:

fot. Stowarzyszenie Dwójka