Zobacz również: Bobowa24.pl
17 listopada 2020 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Gmina Łużna, Kultura
W Łużnej życie napisało najlepszy scenariusz teatralny !
W Łużnej życie napisało najlepszy scenariusz teatralny !

W Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej dobiegła końca realizacja projektu pn. „Świat jest teatrem, aktorami ludzie – cykl działań związanych z teatrem dla społeczności gminy Łużna”, którego celem było uatrakcyjnienie oraz poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy, a także poprzez wspólne działania aktywizacja i integracja młodzieży z osobami w wieku senioralnym.

Pomimo ogromnych trudności związanych z panującym stanem epidemii udało się w zasadzie zrealizować wszystkie elementy zadania.

Już od wiosny realizowane były warsztaty teatralne w których udział wzięła młodzież, dorośli oraz grupa seniorów z łużańskiego Klubu Seniora. Początkowo były to warsztaty z zakresu ogólnej wiedzy o teatrze, a także o pracy aktora.  Podczas zajęć odbywały się zabawy słowem, oraz próby wykonywania małych scenek teatralnych.  Rezultatem tych spotkań było wyłonienie grupy osób szczególnie uzdolnionych aktorsko, z którymi instruktor prowadzący podjął próby mające na celu przygotowaniem sztuki teatralnej. Działania te zaowocowały wystawieniem spektaklu pt. „Casting”. Niestety z uwagi na panujące ograniczenia epidemiczne premiera sztuki odbyła się bez udziału publiczności. Jednakże spektakl został nagrany w formie filmu wideo i w najbliższym czasie zostanie udostępniony na stronie Gminnego Ośrodka kultury w Łużnej: www.gok.luzna.pl, stronie internetowej Gminy Łużna : www.luzna.pl oraz na kanale You tube. 

Równocześnie  dla uczestników projektu zorganizowano warsztaty krawieckie z zakresu  projektowania i szycia strojów scenicznych. Uczestnicy własnoręcznie tworzyli  kreacje postaci według własnych pomysłów. Efektem warsztatów było uszycie kostiumów teatralnych, które zostały wykorzystane w spektaklu teatralnym pt. „Casting”.

Dla osób zainteresowanych techniką sceniczną oraz efektami specjalnymi używanymi podczas koncertów, widowisk i spektakli zorganizowano  warsztaty podczas których uczestnicy zapoznali się z teorią wykorzystania różnego rodzaju techniki jako elementu widowisk, a także mogli praktycznie uczestniczyć w realizacji spektaklu Casting. Ponadto uczestnicy warsztatów samodzielnie przygotowali scenografię z użyciem efektów specjalnych widowiska pt. „Droga do wolności”, które zostało przygotowane na uroczystości z ok. Narodowego Święta Niepodległości. 

Jednym z elementów projektu było zorganizowanie wyjazdu do teatru Słowackiego w Krakowie oraz spotkanie z aktorami. Niestety z powodu ograniczeń epidemicznych działalność teatrów została zawieszona. W związku z tym tego elementu zadania nie udało się zrealizować w zaplanowanym czasie, natomiast wyjazd taki zostanie zorganizowany już poza projektem w najbliższym, możliwym terminie. 

Na zakończenie Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w realizację projektu: pani Małgorzacie Tarsa – instruktor prowadzącej warsztaty teatralne, która równocześnie wyreżyserowała przedstawienie, wszystkim uczestnikom i prowadzącym zajęcia warsztatowe, aktorom, a także  panu Mariuszowi Tarsie – Wójtowi Gminy Łużna, pracownikom łużańskiego Ośrodka Kultury, pani Annie Górskiej, Klubowi Seniora w Łużnej z jego koordynatorką panią Agnieszką Szymczyk oraz druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Łużnej.  Szczególne podziękowania pragniemy skierować na ręce pana Piotra Glińskiego – Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  za otrzymane dofinansowanie bez którego realizacja zadania byłaby niemożliwa. 

Jeszcze raz  dziękujemy wszystkim uczestnikom zajęć. Mamy nadzieję, że również w przyszłości wezmą udział w podobnych projektach, a  realizując swoje pasje jednocześnie przyczynią się do rozwoju ruchu kulturalnego w gminie Łużna.  

logo_mkidn

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

fot. Daniel Tulicki