Zobacz również: Bobowa24.pl
19 stycznia 2021 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Gmina Łużna, Turystyka, TV
Dodatkowe środki na turystykę trafią do samorządów położonych na obszarach górskich (TV)
Dodatkowe środki na turystykę trafią do samorządów położonych na obszarach górskich (TV)

Gmina Łużna znalazła się wśród grupy ponad 200 samorządów położonych na terenach górskich. To właśnie one odczują najbardziej skutki dodatkowych obostrzeń wprowadzonych celem ograniczenia emisji epidemii COVID-19. Oprócz Łużnej z pomocy rządowej skorzysta także Uście Gorlickie, Sękowa, Ropa, Lipinki, miasto Gorlice oraz gmina Gorlice.

O pomoc dla samorządów z powiatu gorlickiego zabiegała Maria Gubała, starosta gorlicki.

– Premier Jarosław Gowin ogłosił wsparcie dla gmin górskich w wysokości miliarda złotych – mówi Tomasz Michałowski, szef Gabinetu Politycznego Wicepremiera Jarosława Gowina. – Bardzo się cieszę, że wśród beneficjentów tego programu znalazły się gminy z terenu powiatu gorlickiego: Uście Gorlickie, Sękowa, Ropa, Łużna, Lipinki, gmina Gorlice oraz Miasto Gorlice. Środki te przeznaczone mogą być na inwestycje turystyczne oraz komunalne, m.in. szlaki turystyczne, parki, punkty widokowe, parkingi, skanseny, muzea, drogi, chodniki i oczyszczalnie ścieków. Gorlice oraz cały powiat gorlicki są dla mnie oraz Pana Premiera Jarosława Gowina niezwykle ważne. Dlatego cieszymy się, że Pani Maria Gubała starosta gorlicki tak skutecznie zabiega o wsparcie dla tutejszych samorządów. To znakomita współpraca, która przynosi dobre owoce dla całego regionu.

Środki z dodatkowej puli Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wsparcie gmin z terenów górskich zostaną uruchomione w bieżącym, pierwszym kwartale 2021 roku. Będzie to kwota wynosząca 1 mld złotych. Sytuacja epidemiczna wymusiła wprowadzenie dodatkowych obostrzeń, wobec czego najbardziej dotknięte zostały obszary górskie, gdzie właśnie w tym okresie jest największy ruch turystyczny. Co za tym idzie, dochody uzyskiwane z turystyki w tych regionach będą znacznie niższe. Wobec negatywnych skutków epidemii oraz trudnej sytuacji w jakiej znalazły się samorządy Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii na czele z wicepremierem Jarosławem Gowinem przygotowało projekt uchwały, która minimalizuje konsekwencje z utraty wpływów dla samorządów. Opiekę merytoryczną nad projektem uchwały pełnił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Andrzej Gut-Mostowy.

W ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie uchwały gminy objęte wsparciem będą mogły aplikować do wojewodów o dodatkowe wsparcie. Następnie Prezes Rady Ministrów będzie miał czas na wypłatę środków w ciagu jednego miesiąca.

 

Materiał filmowy:

fot. MRPiT

gowin-gubala-powiat-gorlicki