Zobacz również: Bobowa24.pl
15 czerwca 2021 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Kultura, Łużna
Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej remontuje i modernizuje salę widowiskową!
Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej remontuje i modernizuje salę widowiskową!

Gminny Ośrodek Kultury rozpoczyna realizację zadania pn. „Remont sali widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej”. Zadanie obejmuje wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w sali widowiskowej.

W ramach remontu zaplanowano wykonanie prac rozbiórkowych, w tym demontaż podłogi, rozebranie części sceny, skucie tynków itp., wykonanie izolacji przeciwwilgociowej południowej ściany sali widowiskowej, wymianę drzwi wejściowych na salę widowiskową (wyjście awaryjne) od strony tarasu GOK na

szczelne drzwi ocieplane, które nie będą powodować przemarzania ścian sali widowiskowej, a co za tym idzie zawilgocenia i zagrzybienia. Ściany zostaną częściowo wyłożone płytkami imitującymi cegłę, a częściowo zastaną pomalowane farbą strukturalną. Wykonany zostanie remont oraz modernizacja instalacji elektrycznej, elektrotechnicznej, audio technicznej i informatycznej. Położone zostanie ok. 700 mb. nowych przewodów. Wymienione zostanie oświetlenie górne sali widowiskowej, a na ścianach bocznych zainstalowane zostaną kinkiety. Zamontowana zostanie nowa rozdzielnia elektryczna, wyłączniki i gniazda elektryczne zasilające reflektory sceniczne oraz oświetlenie ram wystawowych. Zaplanowano także przebudowę sceny tak, aby zwiększyć jej powierzchnię użytkową. Ponadto na sali i na scenie zainstalowane zostaną urządzenia klimatyzacyjne. Zakończenie prac remontowych przewidziano na koniec sierpnia br. Ogólny koszt planowanego remontu wyniesie 99.000,00zł. Na realizację w/w zadań Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w kwocie 79.000 zł.

Pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować Ministrowi Kultury za przyznaną pomoc, a także Poseł na Sejm RP Pani Barbarze Bartuś za aktywne włączenie się w proces pozyskiwania środków finansowych. Serdecznie dziękujemy także Wójtowi Gminy Łużna Panu Mariuszowi Tarsie oraz Radnym Rady Gminy Łużna za wniesienie wkładu własnego w kwocie 20.000 zł.

Info remont stopka