Zobacz również: Bobowa24.pl
25 października 2021 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Gmina Łużna, Środowisko
Łużna robi porządek ze śmieciami. Nowy PSZOK ułatwi odbiór odpadów od mieszkańców! (TV)
Łużna robi porządek ze śmieciami. Nowy PSZOK ułatwi odbiór odpadów od mieszkańców! (TV)

Dobiega końca zadanie pn. „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Wola Łużańska” w ramach Osi Priorytetowej 5, Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Gmina otrzymała dofinansowanie, które pokryje 85 procent kosztów. Wartość projektu to 991 993,38 złotych. Całkowity kosz zadania  po przetargu to 992.000,00zł.

Wykonawcą zadania jest : Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Hażbud Sp. z o .o z siedzibą w Gorlicach.

Nowy PSZOK to przede wszystkim budynek biurowy z częścią magazynowo- warsztatową dla pracowników PSZOK i ZGK, dwie wiaty  o konstrukcji stalowej do przechowywania maszyn i urządzeń komunalnych, zadaszone boksy dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów, garaże stalowe dla potrzeb gospodarczych i magazynowych oraz ciągi komunikacyjne, drogi wewnętrzne i plac manewrowy. Nowy Pszok, to przede wszystkim wyczekiwana przez wszystkich mieszkańców Gminy Łużna inwestycja, która przyczyni się do zmniejszenia nielegalnych wysypisk śmieci.

Częścią projektu realizowanego przez Gminę Łużna była również Kampania społeczna na rzecz zwiększenia świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej – dzieci i młodzieży oraz Kampania społeczna na rzecz zwiększenia świadomości ekologicznych wśród osób dorosłych, która została zrealizowana wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Biesnej, a przeprowadziło ją Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” funkcjonujące przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łużnej.

Gmina Łużna przekazała nieruchomość w nieodpłatny zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej.

stopka_pszok

 

fot. M. Książkiewicz – na zdjęciach PSZOK przed i w trakcie remontu