Zobacz również: Bobowa24.pl
8 sierpnia 2023 || Mateusz Książkiewicz || W kategorii: Region, Społeczeństwo, TV
Co zatrzyma migrację młodych z powiatu? Startuje ważny projekt społeczny! (TV)
Co zatrzyma migrację młodych z powiatu? Startuje ważny projekt społeczny! (TV)

W sali posiedzeń Urzędu Gminy Łużna odbyła się konferencja prasowa informująca o starcie nowego projektu społecznego poświęconego mieszkańcom powiatu jasielskiego i gorlickiego. Realizowane badanie ma odpowiedzieć na ważne pytania, dotyczące w głównej mierze migracji młodych pokoleń do dużych miast.

Rusza nowy projekt społeczny, który jest poświęcony badaniom socjologicznym powiatu gorlickiego i jasielskiego. Celem tego działania jest szczegółowa diagnoza uwarunkowań społeczno-gospodarczych obydwu powiatów w odniesieniu do pozostawania ludzi aktywnych zawodowo na ich terytorium lub powrotów po skończonej edukacji. W ramach projektu zostaną zorganizowane badania społeczne, w których weźmie udział co najmniej 600 mieszkańców powiatu gorlickiego i jasielskiego. 

Projekt organizuje Fundacja Misji Obywatelskiej. Zespół badawczy tworzą dr Karol Leszczyński (socjolog), dr Sławomir Mrozek (historyk) i Adam Poręba (prawnik). Patronami projektu są Senator Alicja Zając, Poseł Elżbieta Zielińska, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Aktywów Państwowych Piotr Rycerski oraz Wójt Gminy Łużna Mariusz Tarsa. Zaangażowany zespół oraz patroni stanowią istotne zaplecze projektu, które reprezentuje szerokie spektrum wykształcenia oraz doświadczenia instytucjonalnego. 

Projekt koncentruje się wokół mieszkańców powiatu gorlickiego i jasielskiego, ale jego efekty będą stanowiły ciekawy materiał badawczy w kontekście ogólnokrajowym. Polska od lat 90ych rozwijała się w modelu, który sprowadza się do centralizacji państwa w kilku metropoliach kosztem pozostałego obszaru państwa. Znalazło to swój dobitny wyraz w migracjach mieszkańców kraju oraz silnym zróżnicowaniu przyrostu naturalnego największych miast oraz reszty miejscowości. 

Powiaty gorlicki i jasielski stanowią przykłady regionów posiadających dorobek okresu silnego rozwoju gospodarczego w dobie tworzenia się światowego przemysłu naftowego. Obecnie stanowią przykłady terenów postindustrialnych. Obydwa powiaty znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie, mają wiele podobnych cech oraz podobny potencjał społeczno-gospodarczy. Jednak w wyniku podziału administracyjnego kraju znajdują się w dwóch różnych województwach, a tym samym od wielu lat są objęte różnymi politykami regionalnymi. Tym samym powiat gorlicki i jasielski stanowią ciekawe przykłady do badania socjologicznego, które może ustalić uwarunkowania społeczno-gospodarcze do pozostawania lub powracania mieszkańców regionów oddalonych od metropolii. 

Projekt zakłada przeprowadzenie zogniskowanych wywiadów grupowych w Gorlicach i Jaśle. Drugą formą zebrania danych do prowadzonych badań będzie przeprowadzenie ankiety z mieszkańcami obydwu wybranych powiatów. Zebrane wyniki wraz analizą dostępnych statystyk posłużą do opracowania raportu zawierającego rekomendacje, których wdrożenie pozwoli na optymalizację migracji społecznych na korzyść powiatu gorlickiego i jasielskiego.

Obejrzyj zapis filmowy z konferencji:

fot. M. Książkiewicz