Zobacz również: Bobowa24.pl
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
10 października 2023 || Kinga Gruca || W kategorii: Gmina Łużna, Kultura, Wola Łużańska
Wola Łużańska: wspólne czytanie powieści E. Orzeszkowej.
Wola Łużańska: wspólne czytanie powieści E. Orzeszkowej.

Polska akcja społeczna Narodowe Czytanie zainicjowana została w 2012 roku. Wówczas czytano najsłynniejsze dzieło Adama Mickiewicza-„Pan Tadeusz. Inicjatywa ta ma na celu upowszechnianie literatury narodowej, poprzez publiczne czytanie obszernych fragmentów książek.

Wola Łużańska

Uczestnikiem Narodowego Czytania 2023 była również Wola Łużańska (gmina Łużna). Organizatorem akcji była Biblioteka Publiczna na czele z panią bibliotekarz Bronisławą Siutą oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Łużańskiej. Na wydarzeniu nie zabrakło Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej- Karoliny Szymczyk, Sołtysa wsi Wola Łużańska- Piotra Szczerby oraz Dyrektor szkoły-Krystyny Kalety wraz z nauczycielami i uczniami.

12. edycja
W tym roku odbyła się już 12. edycja polskiej akcji społecznej. Lekturą tegorocznej edycji była powieść autorstwa Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Historia ta opisuje losy rodziny Bohatyrowiczów, Korczyńskich oraz podkreśla wartość pracy i dziedzictwa Powstania Styczniowego.

Chciałbym, aby tegoroczna lektura pogłębiła też namysł nad tym, w jaki sposób współcześnie odczytujemy naszą historię i jak o niej pamiętamy. I żeby, zwłaszcza dzisiaj, w obliczu agresywnego rosyjskiego imperializmu, odwołując się do powstańczego czynu, powieść Orzeszkowej jeszcze bardziej umocniła przekonanie o podstawowym prawie każdego narodu do własnej wolności i suwerenności-mówił  w swoim przemówieniu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda.

Fot. Daniel Tarsa