Zobacz również: Bobowa24.pl
29 lutego 2024 || Kinga Gruca || W kategorii: Gmina Łużna, Inwestycje
Pół miliona złotych na drogi! Kolejny sukces gminy Łużna!
Pół miliona złotych na drogi! Kolejny sukces gminy Łużna!

Gmina Łużna kontynuuje dynamiczny rozwój, planując nowe inwestycje wzmacniające lokalną infrastrukturę. W skład projektów wchodzi realizacja działań drogowych, na które pozyskano ponad pół miliona złotych! Sukces ten nie byłby możliwy bez zaangażowania wielu osób, w tym Wójta Gminy Łużna, Mariusza Tarsy.

W środę 28 lutego w sali obrad Rady Miasta Nowego Sącza odbyło się podpisanie umów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wydarzenie to było istotne dla mieszkańców gminy Łużna, których samorząd otrzymał promesę w wysokości ponad 650 tysięcy złotych na realizację dwóch istotnych zadań związanych z infrastrukturą drogową. Jednym z nich jest remont drogi gminnej w miejscowości Łużna, na którego realizację przeznaczono wsparcie finansowe w kwocie ponad pół miliona złotych. Drugie zadanie dotyczy remontu drogi gminnej w miejscowości Szalowa, na które gmina uzyskała dodatkowe 144 tysiące złotych.

-Infrastruktura drogowa w każdym samorządzie to podstawowa sieć gwarantująca wszechstronny rozwój gminy. Nie inaczej jest w Łużnej. Mamy bardzo rozbudowaną sieć drogową, która gwarantuje dojazd do wszystkich sołectw gminy i przysiółków. Musimy utrzymywać, remontować i budować nowe drogi, aby życie naszych mieszkańców wkraczało na wyższy poziom komfortu.

Gmina Łużna sięgała w ciągu minionych pięciu lat po wszystkie możliwe środki zewnętrzne na rozbudowę i remonty dróg. Jednym ze źródeł był Fundusz Dróg Samorządowych, zamieniony później na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Również w minionym roku gmina aplikowała o środki z tego funduszu na remonty dwóch dróg gminnych- mowi Mariusz Tarsa, Wójt Gminy Łużna.

Podpisanie umów odbyło się w obecności wojewody małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara, posłów na Sejm RP Urszuli Nowogórskiej oraz Piotra Lachowicza. W imieniu Gminy Łużna dokument podpisał wójt Mariusz Tarsa przy kontrasygnacie skarbnika Iwony Wiktorek.

Z wielką radością uczestniczyłem w uroczystym podpisaniu umów na finansowanie tych zadań z Panem Krzysztofem Janem Klęczarem Wojewodą Małopolskim. Remontom poddane będą drogi: Szalowa-Łużna Wyszanka po stronie Łużnej oraz w Szalowej droga na Pana Zielińskiego. Jedna z nich będzie realizowana w roku bieżącym druga zaś w roku 2025.

Serdecznie dziękuję Panu Wojewodzie za sfinalizowanie naszych starań, ale słowa podziękowania kieruję również na ręce Pana Sławomira Dyla Dyrektora Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa oraz Pana Grzegorza Wrześniaka Zastępcy Dyrektora Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa za wszelkie wskazówki i merytoryczną pomoc w przygotowaniu wniosków- dodaje wójt.

Ogółem do samorządów powiatu gorlickiego trafiło ponad 7 milionów złotych na realizację 15 zadań. Benefecjanetami rządowego funduszu była także gmina Biecz, gmina Bobowa, miasto Gorlice, gmina Moszczenica, gmina Uście Gorlickie oraz gmina Ropa.

Gmina Łużna podejmuje kolejne kroki w stronę rozwoju! Śmiało możemy powiedzieć, że odnotowaliśmy kolejny sukces inwestycyjny. Otrzymaliśmy ponad pół miliona złotych na kluczowe projekty drogowe. To dowód na skuteczność wspólnych działań, które kierują się nie tylko poprawą infrastruktury, lecz także ogólnym dobrostanem społeczności łużniańskiej.

Fot. Mateusz Książkiewicz